Op 1 juni 2023 fuseert het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin met het agentschap Zorg en Gezondheid tot een nieuwe overheidsdienst: het Departement Zorg. De informatie op deze website wordt de komende weken aangepast aan de nieuwe situatie. Informatie over de nieuwe organisatie kunt u vanaf 1 juni raadplegen op departementzorg.be .

Infrastructuur

Informatie over de bouw en financiering van welzijns- en zorginfrastructuur

Lees meer over het VIPA

Gegevensdeling

Stimuleren en vergemakkelijken van veilige gegevensdeling tussen voorzieningen, zorgverleners, -gebruikers,…

Lees meer over gegevensdeling in de zorg

Welzijn en justitie

Armoedebestrijding

Kinderarmoede, armoedetoets, Vlaams actieplan

Lees meer over deze onderwerpen

Nieuws

Met een korte enquête over de klimaatengagementen polsen wij hoe vertrouwd je bent met het thema en de bestaande mogelijkheden. Deze enquête neemt slechts 5 minuten in beslag en zal ons helpen je nog beter te kunnen ondersteunen.

Pagina's