Op 1 juni 2023 fuseert het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin met het agentschap Zorg en Gezondheid tot een nieuwe overheidsdienst: het Departement Zorg. De informatie op deze website wordt de komende weken aangepast aan de nieuwe situatie. Informatie over de nieuwe organisatie kunt u vanaf 1 juni raadplegen op departementzorg.be .

Infrastructuur

Informatie over de bouw en financiering van welzijns- en zorginfrastructuur

Lees meer over het VIPA

Gegevensdeling

Stimuleren en vergemakkelijken van veilige gegevensdeling tussen voorzieningen, zorgverleners, -gebruikers,…

Lees meer over gegevensdeling in de zorg

Welzijn en justitie

Armoedebestrijding

Kinderarmoede, armoedetoets, Vlaams actieplan

Lees meer over deze onderwerpen

Nieuws

In kader van de hernieuwde regelgeving rond werk- en zorgtrajecten, stellen we een mandaatoproep open voor de Samenwerkingsverbanden Zorg voor de werk- en zorgregio Midwest en de werk- en zorgregio Vlaamse Ardennen. 

Pagina's