Overzicht nieuwsberichten

De Vlaamse Regering keurde een nooddecreet rond de vrijstelling van een vergunningsplicht voor de bouw van ziekenhuizen goed.

De betalingen van de instandhoudingsforfaits en gebruikstoelagen van de ziekenhuizen worden prioritair uitbetaald. De gegevens voor de controle op de Europese staatssteun kan u later aanleveren.

Nu face-to-facecontacten beperkt of verboden zijn, vormt online communiceren een alternatief in zorg en welzijn. De vraag naar het aanbieden van de dienstverlening via online tools is groot. De uitdaging blijft om professioneel te blijven werken. Maar hoe kies je als organisatie nu de meest geschikte tool voor bijvoorbeeld het delen van privacygevoelige informatie? En welke tools zijn al voorhanden? 

Naar aanleiding van de World Social Work Day op 17 maart werd vannacht in Mechelen een muur volgeplakt met affiches met slogans over sociaal werk. Op 17 maart zetten sociaal werkers hun activiteiten in de kijker en vieren ze het sociaal werk. Vandaag wordt internationaal en dit jaar voor het eerst in gans Vlaanderen aandacht gevraagd voor het waardevolle werk dat sociaal werkers elke dag verrichten. Ook al had iedereen zich dat vandaag anders voorgesteld.

Abonneren op Nieuws

Pagina's