Overzicht nieuwsberichten

Uit de cijfers blijkt dat slachtofferonthaal in 2019 een record aantal keer bijstand aan slachtoffers bood tijdens de juridische procedure. Het aantal keer dat slachtofferonthaal tussen kwam lag in 2019 13 % hoger dan in 2018. Nooit eerder ook begeleidden de justitiehuizen zoveel daders en verdachten bij hun voorwaarden, bemiddeling en maatregelen of bij hun werkstraf.

Bij inspecties in de loop van 2018 en 2019 focuste Zorginspectie op de hulpverleningspraktijk van de diensten voor pleegzorg bij de start van een begeleiding. In het rapport leest u de samenvatting van de vaststellingen.

Persbericht - Om nog sneller het geweld in gezinnen aan te pakken gaan parket, politie, justitiehuis, OCMW’s, het CAW Boom Mechelen Lier en andere hulpverleningsorganisaties nog nauwer samenwerken. Daartoe zal de werking van het Family Justice Center Mechelen tot op het niveau van de lokale politiezones doorgetrokken worden. De lokale besturen engageren zich om zo’n gedecentraliseerde werking mogelijk te maken.

De interministeriële conferentie besliste op 5 november dat de preventieve testrondes van medewerkers in residentiële zorgvoorzieningen en voor wie cohortzorg doet in de gezinszorg opnieuw kunnen starten. De Vlaamse Taskforce COVID 19 Zorg plant om de eerste testrondes in Vlaamse zorgvoorzieningen te kunnen uitvoeren tussen 12 en 22 november. De zorgvoorzieningen die in aanmerking komen ontvangen een oproep om zo’n testronde aan te vragen. In de eerste plaats is deze oproep gericht naar voorzieningen die niet met een uitbraak af te rekenen hebben.

We vernemen af en toe dat personen zich voorstellen als een inspecteur van kinderopvangvoorzieningen, hoewel ze dit niet zijn. 

Abonneren op Nieuws

Pagina's