Overzicht nieuwsberichten

Heeft uw voorziening een energiescan laten uitvoeren door het Vlaams Energiebedrijf (VEB) met subsidies van het VIPA? Schrijf u dan in op deze 7e oproep en vraag klimaatsubsidies aan voor de energiebesparende maatregelen die u wilt uitvoeren.

Nu ook buiten de woonzorgcentra elke dag meer en meer oudere en kwetsbare personen een eerste keer gevaccineerd zijn, kunnen de woonzorgcentra weer meer bezoek toelaten. De cafetaria kan open voor bewoners en bezoekers, en nieuwe bewoners hoeven geen volledige kamerisolatie meer door te maken.   

29 april publiceerde ons departement haar jaarverslag. Het jaarverslag laat medewerkers en partners aan het woord en biedt een overzicht van de projecten waarmee het departement in coronajaar 2020 het verschil kon maken en werk maakte van ‘zorgzaam samenleven’. Het jaarverslag brengt ook cijfers: inspectiecijfers onder andere, cijfers over het elektronische toezicht in Vlaanderen, of over de justitiehuizen. 

Op 18/12/2020 wijzigde de Vlaamse Regering het forfait van de NMR en regelde de toekenning van bestralingsapparaten aan ziekenhuizen van een associatie.

We vernemen af en toe dat personen zich voorstellen als een inspecteur van kinderopvangvoorzieningen, hoewel ze dit niet zijn. 

Abonneren op Nieuws

Pagina's