Overzicht nieuwsberichten

Zorginspectie controleert zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen om de kwaliteit van de zorg te garanderen. In het verleden was er soms onduidelijkheid over wat er tijdens inspectie wel of niet was toegestaan. Daarom werd er een nieuw decreet goedgekeurd waarin precies wordt afgelijnd wat inspecteurs wel en niet mogen tijdens een inspectie.

De invoering van de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG) zorgt voor vragen bij voorzieningen, in het kader van inspecties.

Abonneren op Nieuws

Pagina's