Overzicht nieuwsberichten

Op 24 mei vond de Sociaalwerkconferentie plaats in The Egg in Brussel. Een event voor sociaal werkers, studenten sociaal werk en iedereen die bij het sociaal werk betrokken is. Duizend sociaal werkers zakten af naar Brussel om samen na te denken over wat sterk sociaal werk in de toekomst nodig heeft.

Op 24 mei 2018 vindt de eerste sociaalwerkconferentie plaats in Brussel. In de aanloop naar de conferentie stelt fotograaf Philippe Swiggers van 4 mei tot 3 juni de unieke fotoreeks 'TROTS' tentoon in het Museum Dr. Guislain te Gent. TROTS gaat gepaard met de uitgave van een fotoboek van Philippe Swiggers, met teksten van Erik Vlaminck en Bert Lambeir. 

Elk jaar publiceren we een jaarverslag waarmee we verantwoording afleggen over onze werking en middelen. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is groot en divers, met heel uiteenlopende afdelingen en opdrachten, gaande van inspectie, toezicht en subsidiëring van voorzieningen, tot een directe dienstverlening voor burgers en specifieke doelgroepen.

Abonneren op Nieuws

Pagina's