Extra maatregelen om personeelsschaarste aan te pakken in de zorg

De federale regering heeft een aantal maatregelen genomen tegen de personeelsschaarste in de zorg. Ze gaan in met terugwerkende kracht. Met deze maatregelen wil de federale regering de acute nood aan zorgpersoneel aanpakken en de druk verlichten en op korte termijn impulsen geven aan de lopende opleidingsinspanningen en het beter ondersteunen van het zorgpersoneel met tijdsbesparende technologische hulpmiddelen. 

Concreet gaat het over jobs in de publieke en private sector zoals ziekenhuizen, thuisverpleging, woonzorgcentra, diensten voor gezins- en ouderenzorg, opvoedingsdiensten, zorg voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen. Maar ook jobs in de vaccinatiecentra en in instellingen die belast zijn met contactopsporing.

De maatregelen zijn:

 1. Zorgpersoneel: deeltijdse medewerkers stimuleren om voltijds te werken
 2. Zorgpersoneel: Verpleegkundigen hebben gunstig regime om overuren te presteren
 3. Extra handen aanspreken
  • Gepensioneerden (vanaf + 65 jaar of gepensioneerd op 1 juli 2022): bijverdienste (para)fiscaal interessanter maken.
  • Jobstudenten
  • Vrijwilligers
  • Tijdelijke cumulregeling
  • Werklozen die gaan werken in de zorg.
 4. Coaching om arbeidsorganisatie en taakdelegatie aan te passen/investering in leiderschap
 5. Bijkomend budget voor uitrusting die de verpleegkundige taken ontlast
 6. Ondersteuning van het zorgpersoneel
  • delegatie van administratieve taken naar niet-zorgberoepen (zoals medisch secretariaat)
  • ​delegatie van logistieke taken (zoals brancardiers of apotheekassistenten)
 7. Verder inzetten op de (zij-)instroom door een structurele versterking van de projecten #KiesvoordeZorg en Project 600

Lees meer over deze maatregelen in de persnota van Federaal minister Frank Vandenbroucke

Categorie: 
Persberichten - Algemeen