Maatschappelijk opbouwwerk is een vorm van sociaal werk die met innovatief projectwerk en geëngageerd buurtwerk mensen samenbrengt om te werken aan concrete en duurzame oplossingen. Samen met mensen in een kwetsbare positie ontwikkelen opbouwwerkers modellen, geven ze een aanzet voor verbeteringen in beleid en regelgeving en bouwen ze aan publieke bewustwording.

SAAMO: samen uitsluiting aanpakken

SAAMO (voorheen bekend als Samenlevingsopbouw, RISO en RIMO) werkt vanuit acht erkende vzw’s: in de vijf Vlaamse provincies en in de steden Antwerpen, Brussel en Gent. 

Wat doen wij rond maatschappelijk opbouwwerk?

De afdeling Beleidscoördinatie erkent en subsidieert SAAMO voor maatschappelijk opbouwwerk. De afdeling levert ook beleidsvoorbereidend en beleidsevaluerend werk rond het opbouwwerk. 

Contact

Afdeling Beleidscoördinatie
T 02 553 33 30
E-mail

Postadres: 
Koning Albert II-laan 15 bus 495
1210 Brussel