Financiële cijfers van het departement

Deze cijfers brengen inzicht in het budget 2019 van het departement, VIPA, ... ten opzichte van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Samen met Zorg en Gezondheid, Opgroeien (Kind & Gezin / Jongerenwelzijn), Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, OPZ(C) Geel en Rekem vormen we het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin binnen de Vlaamse overheid.

Naar de financiele cijfers >>

Personeelscijfers van het departement

Deze cijfers brengen inzicht in het aantal personeelsleden, de leeftijdsverdeling binnen onze organisatie, ... op 31 december 2019.

Naar de personeelscijfers >>

Andere cijfers over het departement

Relevante cijfers over het elektronisch toezicht, hulpelijnen, inspectie, klachten en investeringen in welzijnswerk en zorginfrastructuur kan u terugvinden in ons jaarverslag

Specifieke cijfers over VIPA

Zoekt u informatie over bouwindex, BTW-tarieven, coëfficient gebruikstoelage, basisbedragen investeringssubsidies, forfait algemene kosten, subsidiabele oppervlakte? 

Naar de cijfers over VIPA >>

Specifieke cijfers over de Justitiehuizen

Cijfers van 2019 over begeleidingsmandaten, enquêtes, ...

Naar de cijfers over de Justitiehuizen >>

Open data

Basisidentificatiedata van de zorgvoorzieningen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (CoBRHA)

Lees meer over open data