VIPA lanceert applicatie zelfevaluatie brandveiligheid voor kleine zorgvoorzieningen

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) biedt een applicatie aan waarmee kleinschalige zorgvoorzieningen een zelfevaluatie brandveiligheid kunnen uitvoeren. Nadat de gebruiker tijdens een rondgang ter plaatse een vragenlijst doorlopen heeft, krijgt hij via de applicatie een rapport met het resultaat van de zelfevaluatie en een stappenplan voor eventuele verbeterpunten. Zorgvoorzieningen kunnen de applicatie vanaf januari 1 jaar gratis gebruiken, nadien volgt een evaluatie. Het is een ondersteunende applicatie voor kleinere voorzieningen waarvoor een brandattest niet verplicht is.

De regelgeving voor brandveiligheid in zorgvoorzieningen is erg specifiek. Voor grote voorzieningen geldt een uitgebreide procedure waarbij de brandweer ter plaatse komt. Voor kleinere voorzieningen (met of zonder personeel in dienst) waarvoor attestering via de brandweer niet van toepassing is, werd nu een snelle en toegankelijk applicatie ontwikkeld die als ondersteunende tool gebruikt kan worden voor een veilige werking.

Rapport op basis van vragenlijst

Het is de bedoeling dat gebruikers tijdens een rondgang in het gebouw een vragenlijst doorlopen. De vragenlijst bestaat uit 6 thema’s: preventie, alarmering en evacuatie, brandbestrijding, branduitbreiding beperken, bijstaan interventie en beheer. Tijdens de rondgang kunnen werkpunten meteen geregistreerd worden, bijvoorbeeld door het toevoegen van foto’s. Op basis van de ingevulde vragenlijst, krijgt de gebruiker een rapport dat ook een overzicht geeft van eventuele verbeterpunten. Per verbeterpunt staat in het rapport beschreven welke actie men moet ondernemen en op welke termijn dit best gebeurt.

“Dankzij deze applicatie kunnen kleinere voorzieningen nu zelf enkele fundamentele punten in verband met brandveiligheid aftoetsen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan onthaalouders, buitenschoolse kinderopvang of tijdelijke zorglocaties”,  aldus Karine Moykens, Secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, waarvan het VIPA deel uitmaakt. “In september werd de applicatie getest in een aantal voorzieningen (buitenschoolse) kinderopvang en personen met een handicap. De reacties waren erg positief. Na een jaar zullen we de toepassing evalueren.”

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits: “Deze app past perfect binnen de rol van het VIPA als kenniscentrum, dat de voorzieningen ondersteunt in het ontwikkelen van een kwaliteitsvolle en dus ook veilige infrastructuur. Ik wil de kleinere zorgvoorzieningen waarvoor de app ontwikkeld is dan ook oproepen om hier zeker gebruik van te maken.”

Login gegevens aanvragen

De app werd ontwikkeld in opdracht van het VIPA, in overleg met Opgroeien en het VAPH. Geïnteresseerde voorzieningen kunnen via een online formulier op de website van VIPA gratis login gegevens aanvragen. Dat kan via www.departementwvg.be/preventie. De individuele resultaten zijn enkel toegankelijk voor de voorziening zelf.

Categorie: 
Persberichten - Algemeen - VIPA