Europese Dag van het Slachtoffer: website slachtofferzorg.be bundelt informatie en ondersteuning voor verschillende slachtoffers

Vandaag is het Europese Dag van het Slachtoffer. Op deze dag vragen organisaties uit heel Europa aandacht voor de rechten van slachtoffers en hun naasten. Op de website www.slachtofferzorg.be vinden slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen, rampen en aanslagen informatie op juridisch, praktisch en emotioneel vlak. Ook naasten van slachtoffers en getuigen kunnen er voor informatie en ondersteuning terecht. De website werd gelanceerd in 2018 en is continu in ontwikkeling. Naar aanleiding van de Europese Dag van het Slachtoffer, is de website vandaag aangevuld met nieuwe informatie over money mules, drugsgeweld, spiking en wat er met het lichaam van een overleden persoon gebeurt bij een natuurlijk of verdacht overlijden of zelfdoding. Er werd ook een pagina toegevoegd met informatie voor juryleden van assisenzaken. Met deze website wil Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits samen met het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) snel kunnen inspelen op nieuwe doelgroepen of fenomenen.

De maatschappelijke aandacht voor slachtoffers is de laatste decennia gegroeid. Er werden specifieke organisaties opgericht, een breder hulpaanbod aan zorg voorzien en het slachtoffer kreeg een meer centrale plek in de strafprocedure. Toch blijft het cruciaal om bewustmaking te blijven creëren bij burgers en professionals rond de impact van slachtofferschap. De website www.slachtofferzorg.be is hiervoor een belangrijk instrument.

“Vandaag is het 22 februari, de Europese Dag van het Slachtoffer. Een dag waarop we aandacht vragen voor de rechten van slachtoffers en hun families over heel Europa. En dat is nodig! Of het nu gaat om pesten, seksueel geweld, discriminatie, oplichting … het is belangrijk dat slachtoffers laagdrempelig en snel opgevangen en verder geholpen kunnen worden. In Vlaanderen kunnen slachtoffers en hun omgeving sinds 2018 terecht op de website www.slachtofferzorg.be voor juridische en praktische inlichtingen, voor informatie over emotionele begeleiding of voor tips die hen opnieuw op weg helpen. Zo tonen we als samenleving dat slachtoffers niet alleen staan en wij hen niet loslaten” , licht Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits toe.

Complexe materie, gebundeld op één plaats

Slachtofferzorg is een complexe materie. Het is een globale term waaronder onder meer slachtofferbejegening (door de politie), slachtofferhulp (door de Centra voor Algemeen Welzijn) en slachtofferonthaal (door de justitiehuizen) vallen. Maar wat is het verschil en wie kan waar terecht? De website slachtofferzorg.be bundelt alle informatie op één locatie.

Op de website staat zowel algemene als meer gedetailleerde informatie over specifieke misdrijven of gebeurtenissen. Zowel binnen de gerechtelijke wereld als de hulpverlening, wordt heel wat vakjargon gebruikt. Die termen worden toegelicht, net als het verloop van een gerechtelijke procedure.

“Voor slachtoffers of hun naasten is het niet altijd eenvoudig om te weten waar ze terecht kunnen, waar ze recht op hebben of welke stappen ze moeten ondernemen. De website slachtofferzorg helpt om een overzicht te bewaren, mensen de juiste informatie te geven en hen te ondersteunen. Het is daarom belangrijk dat mensen weten dat ze hiervoor op deze website terecht kunnen”, zegt Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Zowel voor slachtoffers als hulpverleners

De site is niet alleen een goed hulpmiddel voor slachtoffers en hun naasten, ook professionals binnen de slachtofferzorg gebruiken hem. Ze verwijzen slachtoffers door naar de website maar consulteren hem zelf ook als leidraad. Binnen slachtofferonthaal, slachtofferhulp en slachtofferbejegening wordt vaak samengewerkt en naar elkaar doorverwezen. De verschillende diensten willen de slachtoffers samen ondersteunen door hen te begeleiden en te informeren. De website is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Het belang van slachtofferzorg en de website wordt door enkele professionals toegelicht in dit artikel.

De Europese Dag van het Slachtoffer staat dit jaar in het teken van “veilige justitie voor slachtoffers”. Er wordt opgeroepen om meer oog te hebben voor het welzijn en de veiligheid van slachtoffers tijdens de gerechtelijke procedure.

Categorie: 
Persberichten - Algemeen