Zorginspectie en Zorg en Gezondheid ondersteunen voorzieningen

"Voorzieningen zitten vaak nog met vragen over hoe ze het best omgaan met besmettingen van personeel of bewoners” zegt Karine Moykens. “Er zijn algemene richtlijnen, maar vaak is er nood aan meer individuele ondersteuning, in de vorm van advies of het aanreiken van hulpbronnen.”  

De Vlaamse overheid heeft daarom een dubbele werking uitgebouwd, waarbij ondersteuning centraal staat:

  • een 24/7 telefonische permanentie waar voorzieningen met vragen terecht kunnen. Na de piek in de beginperiode van de uitbraak komen nu gemiddeld nog een 50-tal vragen per dag binnen. Omdat iedereen stilaan van de basiselementen op de hoogte is, worden de vragen ook steeds meer gespecialiseerd.
  • voorzieningen worden ook actief gecontacteerd wanneer uit de monitoring blijkt dat het aantal besmettingen fel gestegen is. Hierbij wordt de situatie in kaart gebracht, met aandacht voor eventuele alarmerende signalen. Als een meer gespecialiseerd advies nodig is, adviseren specialisten de voorziening telefonisch. Indien nodig gaan medewerkers van de Vlaamse overheid ter plaatse om samen de situatie te bekijken. Centraal bij deze plaatsbezoeken staat dat we daar zijn om samen met hen te bekijken op welke essentiële vlakken de zorg dreigt te kapseizen, en hoe we daarbij kunnen ondersteunen of ondersteuning helpen zoeken.

Sinds de start begin april werden al 303 voorzieningen bevraagd, kregen 183 voorzieningen gespecialiseerd advies en werd 54 keer ter plaatse gegaan. In de periode na de plaatsbezoeken worden de voorzieningen ook actief opgevolgd.  

Deze werking is momenteel enkel actief voor de woonzorgcentra en de thuislozensector, maar wordt uitgebreid naar andere collectieve woon/zorgvormen. De voorzieningen voor personen met een handicap zijn daarbij prioritair en starten op maandag 27 april 2020. 

Categorie: 
Algemeen - Zorginspectie