Meer dan honderd zorg-welzijnsorganisaties bundelen krachten voor duurzame zorg in Vlaanderen

Vandaag gaven Vlaams minister Hilde Crevits en Vlaams minister Zuhal Demir het officiële startschot voor de Green Deal Duurzame Zorg. Een engagement waarbij de brede zorgsector de komende 3 jaar aan de slag gaat met concrete acties om zorg in Vlaanderen te verduurzamen. Al meer dan honderd organisaties tekenden in op de oproep en waren woensdag aanwezig in het Kortrijkse ziekenhuis AZ Groeninge  waar tal van  goede voorbeelden te zien zijn. Het gaat o.a. over  energievriendelijke infrastructuur, een systeem voor slim afvalbeheer en het vermijden van voedselverspilling binnen het ziekenhuis.

“Een belangrijk onderdeel van het klimaat- en gezondheidsbeleid van de Vlaamse Regering is de Green Deal Duurzame Zorg. Met deze Green Deal engageren we de zorgsector om mee de klimaatuitdagingen aan te pakken. Ik roep de hele zorgsector op om mee ambassadeur te zijn en mee in te tekenen. Of het nu gaat over energiebesparende infrastructuur, het afvalbeheer of de manier waarop er met voedseloverschotten wordt omgegaan, elke inspanning kan mee het verschil maken. Ik ben zeer tevreden dat al ruim 150 zorg- en welzijnsvoorzieningen de schouders hier mee onder zetten. Op naar meer!” – Minister van Volksgezondheid en Welzijn Hilde Crevits  

 “De welzijns- en zorgsector worden uitgedaagd door ecologische en economische veranderingen op grote schaal. Daarom dat deze Green Deal Duurzame Zorg dan ook op het juiste moment komt, om samen vanuit de zorgsector én vanuit de milieukant aan deze uitdagingen te werken. Zo kunnen we risico’s ombuigen in kansen en verbeteringen. Deze Green Deal biedt een uniek platform en netwerk om organisaties weerbaarder en sterker te maken tegen de maatschappelijke en ecologische uitdagingen die de welzijns -en zorgsector te wachten staan.”– Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir

Duurzaamheid en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zorg- en welzijnssectoren vangen mee de fysieke, mentale en sociale gevolgen op van de klimaatveranderingen en een vervuilde leefomgeving. Tegelijkertijd kunnen ze ook zelf hun steentje bijdragen om hun impact te reduceren. Met de Green Deal Duurzame Zorg wil Vlaanderen een versnelling hoger te schakelen. De hoofddoelstelling is het verduurzamen van de brede zorg- en welzijnssector.

Meer dan 100 verschillende zorg- en welzijnsvoorzieningen en organisaties nemen mee het engagement op en ondertekenden vandaag de Green Deal Duurzame Zorg in het AZ Groeninge.

Verduurzamen van de brede zorg- en welzijnssector

Het is al de 13de Green Deal die in Vlaanderen officieel van start gaat. Met deze Green Deal Duurzame Zorg bundelen de Vlaamse beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Omgeving samen de krachten om de dynamiek rond duurzaamheid aan te zwengelen binnen zorg- en welzijnssectoren. Dit door op korte termijn gezamenlijk werk te maken van concrete acties en  kennis en ervaring uit te wisselen.

Een Green Deal is dan ook een participatief project met de focus op samenwerking. Het is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse Overheid, waarbij een engagement een inspanningsverbintenis inhoudt. Iedereen in de brede zorgsector – van onthaalouder tot ziekenhuis – wordt opgeroepen om concrete en duurzame acties te ondernemen, op maat van de eigen mogelijkheden. De optelsom van deze acties, zowel klein als groot, kunnen gezamenlijk een positief signaal en de noodzakelijke duurzame versnelling creëren.

De zorgsector draagt voor zo’n 5 procent bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen. Deze verlagen is ook één van de speerpunten van de Green Deal Duurzame Zorg.  Daarnaast is het erg belangrijk dat de zorgsector zuiniger en circulair omgaat met materialen en zo minder afval produceert. Tot slot is het reduceren van de aanwezigheid van geneesmiddelen in Vlaamse waterlopen een duidelijke doelstelling. De focus ligt daarom op vier thema’s: ‘Natuur en gezondheid’, ‘Klimaat en infrastructuur’, ‘Materialen en afval’ en ‘Geneesmiddelen in water’, met onder elk thema doelstellingen en een menukaart aan acties om hieraan bij te dragen.

AZ Groeninge

Met ruim 200 aanwezigen werd woensdag het startschot van de Green Deal Duurzame Zorg gegeven in het AZ Groeninge te Kortrijk, een actieve ambassadeur voor de positieve impact van groen in de zorgomgeving. Het AZ Groeninge voerde de afgelopen jaren al verschillende duurzame ingrepen in en engageert zich om blijvend verdere stappen te zetten in het traject naar duurzame zorg. Zo bezocht minister Crevits samen woensdag de keuken van het ziekenhuis waar er duurzaam wordt omgesprongen met voedsel aan de hand van een slim computerprogramma dat alles bijhoudt. Ook tijdens het bedelen van het voedsel (zoals tijdens het ontbijt) wordt rekening gehouden met de eetlust van patiënten, zodat er zo weinig mogelijk voedsel verspild wordt. Als blijkt dat er op een bepaalde dag toch maaltijden over zijn, worden deze omgezet naar meeneemmaaltijden voor het personeel. Restanten voeding die terug komen van patiënten worden bewaard in afzonderlijke containers en worden daarna opgehaald voor biogascentrales.

De Green Deal Duurzame Zorg en bijhorende engagementen lopen tot eind 2026, waarvan er gedurende het eerste jaar nog verder ingetekend kan worden. De bevoegde ministers roepen daarom de brede zorg- en welzijnssector op om deel te nemen en elkaar te versterken in de transitie naar duurzame zorg door goede voorbeelden en kennis met elkaar te delen.

In totaal hebben 150 organisaties al ingetekend op de Green Deal Duurzame Zorg. Andere organisaties kunnen nog tot 15 maart 2024 aansluiten.

Categorie: 
Persberichten - Algemeen