Sterk Sociaal Werk

Het Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk ondersteunt het sociaal werk door samen met partners en sociale professionals te werken aan de uitdagingen waarmee sociaal werkers geconfronteerd worden.

Lees meer over onze plannen in het actieplan Sterk Sociaal Werk.

Sluit aan bij het regionaal platform in jouw provincie en/of werk mee aan de acties.

 

Sterk Sociaal Werk in de kijker

Hieronder vind je een selectie artikelen uit Weliswaar en Sociaal.net

Boodschap aan sociaal werkers van minister Wouter Beke

De afgelopen maanden zijn niet eenvoudig geweest en de komende maanden zullen niet eenvoudig zijn. De corona-crisis heeft een grote impact op heel onze samenleving, maar in het bijzonder op kwetsbare mensen. Gelukkig kunnen deze mensen rekenen op de inzet en het werk van heel wat organisaties in zorg, in welzijn, in armoedebestrijding, … of algemeen: sterk sociaal werk.

Dat sociaal werk verloopt misschien wel wat meer op de achtergrond, minder in het dagelijkse maatschappelijke debat. Maar daarom niet minder noodzakelijk, niet minder cruciaal om samen als echte en hechte samenleving door de crisis te komen.

Minister Wouter Beke vond het daarom goed om een boodschap te richten aan al die sociaal werkers in heel wat organisaties in de domeinen Welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding. Met deze video wil minister Beke jullie bedanken voor de niet aflatende inzet.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van wat er beweegt rond Sterk Sociaal Werk op Vlaams en regionaal niveau:
   schrijf je in op de nieuwsbrief >>

Nieuws