Het Departement Zorg ondersteunt het beleid met wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek wordt op diverse manieren georganiseerd:

Voor zover nuttig en mogelijk (o.a. privacy) proberen we om onze primaire onderzoeksgegevens ter beschikking te stellen voor hergebruik. Deze gegevens worden aangeboden via het open data platform van de Vlaamse overheid.

U kan hieronder het eigen gevoerde onderzoek sinds 2010 terugvinden. Bent u op zoek naar ander onderzoek van het Departement Zorg, neem dan contact op via kennis.zorg@vlaanderen.be of 02 553 32 43 . 

Onderzoek in de kijker

Informele zorg

Onderzoek in het kader van het Vlaams mantelzorgplan

Etnische diversiteit in zorg en welzijn

Onderzoek naar het verkleinen van de etnische kloof ten aanzien van het hulpverleningsaanbod

Gezinsenquête

Onderzoek naar het welzijn van gezinnen

Vlaamse sociale bescherming

Onderzoek naar de uitrol van de Vlaamse sociale bescherming

 

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Het Steunpunt WVG is een strategische partner voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Het is een consortium van onderzoeksinstellingen onder leiding van de KULeuven, aangesteld door de Vlaamse regering. Via een meerjarenprogramma voert het Steunpunt WVG onderzoek uit in opdracht van de entiteiten van het beleidsdomein WVG.

Ontdek de actuele onderzoeken die zij uitvoeren