VIPA-projecten laureaat en genomineerd voor 'Prijs Wivina Demeester 2021'

Het project ‘Biekens’ van vzw CAW Oost-Vlaanderen in Sint-Niklaas, is laureaat voor de ‘Prijs Wivina Demeester 2021’, die de Vlaams Bouwmeester jaarlijks uitreikt aan excellente bouwheren. ‘Biekens’ is een oude peperkoekfabriek die met VIPA-subsidies door VOLT-architecten omgevormd is tot een zestiental kleine studio’s voor tijdelijke opvang van dak- en thuislozen, een twaalftal werkplekken voor de medewerkers van het CAW, spreekruimtes, crisisopvang en een inloopcentrum. Meer info over dit project vind je op de website van de Vlaams Bouwmeester.

 

Het project ‘Woonzorgbuurt Kortrijk’ van vzw De Korenbloem is dan weer genomineerd voor de ‘Prijs Wivina Demeester 2021’.  ‘Woonzorgbuurt Kortrijk’, gerealiseerd met VIPA-subsidies, is een uitbreiding van de bestaande zorgvoorzieningen van De Korenbloem gericht naar jonge personen met dementie. Eigen aan dit project is dat het zich met een breed welzijn- en dienstenpakket richt op de buurt en dat het door zijn kleinschalige woonvormen deel wil uitmaken van de buurt. ‘Woonzorgbuurt Kortrijk’ is 1 van de 4 Pilootprojecten Zorg die voormalig minister Vandeurzen en voormalig Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen lanceerden op zoek naar innoverende zorgconcepten voor ouderen.  Sergison Bates architects en Studio Jan Vermeulen i.s.m. Tom Thys architecten realiseerden dit project in opdracht van vzw De Korenbloem.  Meer info over dit project vind je op de website van de Vlaams Bouwmeester.’

Categorie: 
Algemeen - VIPA