Actueel

In het kader van de Zorginspectiebrede thema-inspecties rond vrijheidsbeperkende maatregelen, werden inspecties uitgevoerd in de gehandicaptensector (minderjarigen). 

We vernemen af en toe dat personen zich voorstellen als een inspecteur van kinderopvangvoorzieningen, hoewel ze dit niet zijn.