Actueel

Persbericht - Zorginspectie controleert de zorg- en welzijnsinstellingen in Vlaanderen om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te garanderen. Bij die inspecties gelden in sommige gevallen nog onduidelijkheden over wat wel en niet is toegestaan. De Vlaamse Regering keurde het decreet goed waarin precies afgelijnd wordt wat de inspectie wel en niet mag controleren.

Zorginspectie ging na welke weg de Centra Algemeen Welzijnswerk al hebben afgelegd en welke stappen nog gezet moeten worden. Het rapport werd op 19 januari 2017 voorgesteld.

​Tijdens haar inspectieronde concentreerde Zorginspectie zich op het traject dat een internistische patiënt kan volgen in een ziekenhuis (spoedgevallendienst, intensieve zorgen, apotheek, …) en op de daaraan gekoppelde risico’s.

We vernemen af en toe dat personen zich voorstellen als een inspecteur van kinderopvangvoorzieningen, hoewel ze dit niet zijn. 

Contact

Zorginspectie 
Koning Albert II-laan 35 bus 31 
1030 Brussel 
T 02 553 34 34 
contact@zorginspectie.be