Het Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk is er om de verbinding tussen sociale professionals te versterken, zodat we samen verder geraken.

Sterk Sociaal Werk wordt gedragen door verschillende partners uit het werkveld, het onderwijs en de Vlaamse overheid. Het platform is zowel overkoepelend (Vlaams en Brussels) als regionaal actief.

Hoe zit dit platform in elkaar?

Stuurgroep

De stuurgroep waakt erover dat het Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk haar ambities waarmaakt en op koers blijft. De intersectorale samenstelling vertrekt vanuit een gezamenlijk geloof in de maatschappelijke meerwaarde van sociaal werk. We ondersteunen het sociaal werk en bouwen aan een ‘sociaal werk community’.

De stuurgroep bestaat uit:

  • Prof. Dr. Koen Hermans (voorzitter - KU Leuven)
  • De voorzitters van de regionale platformen
  • Vertegenwoordigers en deskundigen van Uit De Marge, Samenlevingsopbouw, Netwerk tegen Armoede, Socius, De Ambrassade, LEVL, VVSG,  SAM steunpunt Mens en Samenleving, Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg en Sociaal.Net
  • Vlaamse Opleidingen Sociaal Werk (Universiteiten en Hogescholen)
  • Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Katrien Segers (procesbegeleiding – SAM, steunpunt Mens en Samenleving)

Regionale platformen

Elke Vlaamse provincie en Brussel heeft een Regionaal Platform Sterk Sociaal Werk waarin praktijkwerkers elkaar treffen en samen aan de slag gaan. Ze verzamelen goede praktijken, benoemen bezorgdheden en zetten acties op als antwoord op maatschappelijke uitdagingen. Ieder platform legt andere klemtonen en accenten, eigen aan de regio.

De regionale platformen versterken bestaande lokale dynamieken en zetten in op wat er in de regio’s leeft. Ze worden getrokken door één of meerdere voorzitters uit hogescholen. Zij komen op regelmatige basis samen om hun acties vorm te geven.

Interesse om deel te nemen aan de activiteiten of acties in je eigen regio? Kijk op de pagina van je regio voor meer informatie.

Stakeholders

Sociaal werk is niet gelinkt aan één bepaalde beroepsgroep of één diploma. Sociaal werk is een brede professie, aanwezig in verschillende beleidsdomeinen. Het werken vanuit het mensenrechtenperspectief en deze vijf krachtlijnen is wat sociaal werkers bindt.

We gaan voor maximale impact en daarvoor hebben we iedereen nodig. Om de veelheid aan stemmen te horen en ze een plaats te geven binnen Sterk Sociaal Werk, willen we ook stakeholders betrekken. Dat zijn partnerorganisaties die verankerd zijn in de sociale praktijk en die hun eigen expertise hebben. Zij geven mee vorm aan onze acties en helpen via hun werking en communicatiekanalen met het vergroten van het draagvlak.

Wil je graag deelnemen aan de volgende stakeholdersmeeting? Neem contact op.

De mensen achter Sterk Sociaal Werk

Ontmoet enkele enthousiaste mensen achter Sterk Sociaal Werk. Wat betekent deze samenwerking voor hen?

Wendy en Luc, voorzitters regionaal platform Oost-Vlaanderen

 Ik hoop dat we zoveel mogelijk signalen van onder naar boven kunnen doorgeven.

lees het interview

Koen Hermans, professor sociaal werk en sociaal beleid (KU Leuven)

 Sociaal werk maakt voor heel veel mensen het verschil

Lees het interview

Katrien Segers Stafmedewerker SAM

 Ik wil met Sterk Sociaal Werk meer praktijkwerkers bereiken

Lees het interview