Wat Sterk Sociaal Werk zo sterk maakt? De mensen natuurlijk! Al zullen ze dat nooit over zichzelf zeggen. In deze reeks ontmoet je een aantal gezichten achter het platform. Dit keer vertelt Miet Neyens (37) van SAM, steunpunt Mens en Samenleving over haar rol als procesmanager: “Mijn missie is om voor kruisbestuiving te zorgen.”

Wat is je rol binnen Sterk Sociaal Werk?

Vanuit SAM, steunpunt Mens en Samenleving ben ik sinds september ’22 procesmanager van Sterk Sociaal Werk. Mijn rol is om het hele gebeuren rond Sterk Sociaal Werk in goede banen te leiden, om mee het traject uit te tekenen en te zorgen dat de juiste mensen en organisaties op het juiste moment betrokken worden.

Daarnaast ondersteun ik de regionale platformen Sterk Sociaal Werk. De regionale platformen voelen van onderuit wat er leeft bij sociaal werkers, welke knelpunten er zijn. We moeten zorgen dat die signalen naar boven komen, zodat we daar op Vlaams niveau mee aan de slag kunnen. Omgekeerd vind ik het tof om te zien dat de regionale platformen de prioriteiten die wij vanuit het Vlaams platform kiezen ook opnemen.

Is meewerken aan Sterk Sociaal Werk tot nu toe wat je ervan had verwacht?

Het is voor mij soms nog zoeken naar mijn precieze rol. Ik voel dat we op een kantelpunt zitten. Na de Sociaalwerkconferentie van 2022 bepalen we momenteel onze nieuwe prioriteiten. 


Welke job deed je hiervoor?

De rode draad in mijn vorige jobs was altijd werken met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Na een korte vervangingsopdracht als opvoedster in een jeugdhulpvoorziening, ben ik begonnen bij de Ambrassade als stafmedewerker diversiteit en welzijn. Daarna werd ik coördinator van Cachet vzw, een netwerk voor en door jongeren met een ervaring in de jeugdhulp. Vervolgens heb ik bij SOM gewerkt als beleidsmedewerker jeugdhulp. Ik ben blij dat ik nu de kans krijg om mijn blik weer wat te verbreden via Sterk Sociaal Werk.

Hoe ken je Sterk Sociaal Werk?

Ik ben altijd een supporter geweest van Sterk Sociaal Werk. Ik vond dat wel chic, zo’n brede beweging. Vanuit mijn vorige jobs heb ik al wel eens deelgenomen, bijvoorbeeld via een bevraging of stakeholdersmeeting. Dus ik ken het traject. Toen ik de kans kreeg om er zelf aan mee te werken, heb ik niet lang moeten twijfelen.

Naast mijn job bij Sterk Sociaal Werk ben ik ook onderzoeker bij Karel de Grote Hogeschool. Ik vind het enorm boeiend om de brug tussen onderzoek, beleid en het werkveld te bouwen. Maar ook tussen sectoren, tussen gebruikersorganisaties, noem maar op.

Mijn missie binnen Sterk Sociaal Werk is echt om voor kruisbestuiving te zorgen. Ik hoop dat we een forum kunnen zijn waar verschillende visies en perspectieven mogen botsen, om van daaruit constructief aan de slag gaan.

Wat betekent Sterk Sociaal Werk voor jou?

Ik ben zelf sociaal werker van opleiding. Het is de mooiste job ter wereld. Sociaal werkers vervullen een essentiële rol in onze samenleving: met mensen op pad gaan zodat ze komen tot een menswaardig bestaan. Alleen samen kunnen we uitsluiting tegengaan en strijden voor een meer rechtvaardige samenleving.

Tegelijkertijd is het een job die weinig waardering geniet in de samenleving. Het is goed dat Sterk Sociaal Werk er is om mee die waardering te creëren. En om te zorgen dat sociaal werkers de ruimte krijgen om hun job ook naar behoren te doen. Als nabijheid een van onze krachtlijnen is, dan moet er daarvoor ook tijd en ruimte zijn. Sociaal werk is mensenwerk. Met alle administratieve rompslomp lukt dat niet. We moeten ervoor zorgen dat die randvoorwaarden verzekerd zijn, zodat werkers op de frontlinie hun missie volle bak kunnen waarmaken.

Sterk Sociaal Werk schuift verschillende uitdagingen naar voor. Wat is voor jou het belangrijkst?

Ik vind politisering heel belangrijk. Sterk Sociaal Werk heeft daar de voorbije tijd al hard rond gewerkt. Er is echt een shift aan het ontstaan. Je voelt dat het leeft, dat mensen ermee aan de slag willen. Als we een samenleving willen waarin iedereen menswaardig leeft en zijn rechten kan opnemen, dan moeten we de samenleving veranderen. Het zijn sociaal werkers die samen met mensen in maatschappelijk kwetsbare posities het beste weten wat er scheelt, waar het knelt. Daarom is politiserend werken zo belangrijk.

Maar ook de thema's rechtvaardige duurzaamheid en diversiteit vind ik cruciaal. We kunnen niet om de klimaatcrisis heen. Sociaal werkers hebben daarin een essentiële rol: ervoor zorgen dat de klimaattransitie, die sowieso moet gebeuren, op een rechtvaardige manier gebeurt. Daar zit die politiserende rol voor een stuk weer in.  

En waarom diversiteit? Ik ben voogd van twee niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Soms voel ik me bij hen een beetje sociaal werker. Er zijn zoveel extra obstakels die zij moeten overwinnen. Denk aan een bankrekening openen, dat is zonder papieren niet eenvoudig. De drempels zijn zo hoog. Diensten hebben meestal wel het beste voor met die gasten, maar tegelijk voel je dat zij die leefwerelden nog veel te weinig kennen, dat er vertrokken wordt vanuit een aanbod in plaats vanuit hun noden. Er is echt nog werk aan de winkel.

Wat hoop je de komende tijd te zien gebeuren?

We zijn binnen Sterk Sociaal Werk bezig met een actie rond de krapte op de arbeidsmarkt. Ik hoop dat we daarin stappen vooruit kunnen zetten. En dat we naast de korte termijn ook zoeken naar langetermijnoplossingen. Volgens mij zit de oplossing vooral in hoe we sociaal werkers hun job volwaardig kunnen laten uitvoeren. Ze moeten alle ruimte krijgen om hun engagement waar te maken.