Wat Sterk Sociaal Werk zo sterk maakt? De mensen natuurlijk! Al zullen ze dat nooit over zichzelf zeggen. In deze reeks ontmoet je een aantal gezichten achter het platform. Dit keer vertelt Nele Vanderhulst (42) van Socius over de politieke opdracht van het sociaal werk: “Sociaal werkers kunnen de samenleving mee vormgeven.”

Wat is je rol binnen Sterk Sociaal Werk?

Bij Socius, steunpunt sociaal-cultureel werk, ben ik stafmedewerker politiserend werken en burgerinitiatief. Vanuit die rol ben ik trekker van de actie Politiserend Werken. Dat doe ik samen met Fred Dhont, directeur van Socius. Hij is ook lid van de stuurgroep Sterk Sociaal Werk. Ik ben eigenlijk een manusje van alles. Ik zorg dat de werkgroepen draaien en de resultaten er uiteindelijk liggen. 

Waarom is politiserend werken zo’n essentiële uitdaging voor het sociaal werk?

Sociaal werkers zitten in de ideale positie om ongelijkheden en discriminatie te detecteren en daarover in gesprek te gaan. Zowel met de mensen voor wie ze werken en hun collega’s, als met de ruimere samenleving en beleidsmakers. Hoe moet de samenleving er uit zien? Welk beleid wordt uitgestippeld? Wat is de impact op mensen? Door die gesprekken kunnen sociaal werkers bijdragen aan het publieke meningsverschil over hoe we de samenleving inrichten. 

Sociaal werk kan de samenleving veranderen. Het is voor sociaal werkers wel zoeken naar hoe ze die verandering het beste vormgeven. Het beleid beïnvloeden liep in het verleden vaak via het klassieke overlegmodel, maar we zien dat die manier van werken onder druk komt te staan. Het sociaal werk moet nieuwe manieren zoeken om haar politieke opdracht op te nemen. Politiserend werken is een krachtige en specifieke manier om dat te doen.

Wat staat er de komende tijd te gebeuren rond politiserend werken?

We werken aan een boek over politiserend werken, die we op de Sociaalwerkconferentie van 5 mei voorstellen. Met die publicatie willen we sociaal werkers meer achtergrond geven, maar ook concrete handvaten aanreiken om hun eigen werkpraktijk te versterken. We werken aan een handelingskader waarmee hopelijk elke sociaal werker vooruit kan, ongeacht de context waarin die werkt. 

Daarnaast brengen we ook de verscheidenheid van politiserende praktijken in Vlaanderen in kaart. Dat doen we in samen met Sociaal.Net en Weliswaar. Op onze website vind je een hele hoop politiserende praktijken en verhalen vanuit alle domeinen van het sociaal werk. We hopen sociaal werkers daarmee te inspireren.

De derde grote pijler is het uitwerken van een vormingsaanbod. We willen met die vormingen werkers helpen om de vertaalslag te maken van ons handelingskader naar ieders eigen werkterrein. 

Wat betekent Sterk Sociaal Werk voor jou?

Krachten bundelen. Over het muurtje kijken. Sterk Sociaal Werk is voor mij een moment van reflectie. Welke tendensen zijn er binnen het sociaal werk? Wat bindt ons? 

Het zou mooi zijn als Sterk Sociaal Werk voor sociaal werkers een hart onder de riem is. Dat ze het signaal krijgen: “Je staat er niet alleen voor.” Ik denk dat zij door de waan van de dag te weinig zien hoe sterk en hoe waardevol hun job is. Ik denk dat Sterk Sociaal Werk dat in de kijker kan zetten. 

Wat was tot nu toe je favoriete moment?

Het afwerken van het handelingskader politiserend werken. In het traject van het boek bleek het niet zo makkelijk om voor dat deel een auteur te vinden. Daarom besloten we om het zelf te ontwikkelen en stelden een groep samen met mensen uit alle hoeken van het sociaal werk. De begeleiding van die groep heeft me veel voldoening gegeven. Ik hoop dat elke sociaal werker iets heeft aan ons eindproduct. 

Ik heb de afgelopen maanden veel nieuwe mensen ontmoet. Voor de drie werven binnen onze actie zochten we specifieke mensen om mee samen te werken. Elke groep had wel iemand uit de academische wereld, de steunpunten en de werkpraktijk. Het is die diverse samenstelling die het elke keer opnieuw zo interessant maakt. Verschillende invalshoeken komen samen, dat verrijkt je niet alleen als professional, maar ook als mens. 

Wat hoop je op de Sociaalwerkconferentie van 5 mei 2022 mee te maken?

Ik heb mij laten vertellen dat het een echt feest zal zijn! Ik hoop vooral op interessante ontmoetingen en uitwisselingen. En natuurlijk ben ik benieuwd om te horen hoe sociaal werkers dat politiserend werken in de praktijk omzetten. 

Inhoudelijk hoop ik ook over de andere krachtlijnen wat te kunnen oppikken. Al die krachtlijnen zijn namelijk belangrijk. De optelsom daarvan is een voorwaarde om te kunnen politiseren. De krachtlijn ‘nabijheid’ toont dat goed. Pas als je dicht bij mensen staat, ga je hen een stem kunnen geven.