Wat Sterk Sociaal Werk zo sterk maakt? De mensen natuurlijk! Al zullen ze dat nooit over zichzelf zeggen. In deze reeks interviews ontmoet je een aantal gezichten achter Sterk Sociaal Werk. Dit keer vertelt Murat Badurlu (46) van Uit De Marge over zijn engagement: “We preken te veel voor eigen kerk. Het is belangrijk dat we ook de samenleving meekrijgen."

Je bent sinds dit jaar (2021) lid van de stuurgroep van Sterk Sociaal Werk. Wat was je motivatie?

Eerlijk? Ik kende Sterk Sociaal Werk niet. En ik ben niet de enige. Ik vrees dat er heel wat sociaal werkers zijn die het platform niet echt kennen.

Voordat de pandemie echt van start ging werd ik uitgenodigd op het Limburgs platform. Ik was kritisch en dacht: gaan we nu het sociaal werk proberen heruitvinden? Mijn vragen maakten indruk en het Limburgs platform vroeg me daarna om me verder te engageren. Daar heb ik ja op gezegd. Je kan immers kritiek geven, maar je kan er dan ook effectief iets mee gaan doen en kijken of je iets kan betekenen. Zo ben ik vervolgens van het Limburgse platform in de stuurgroep op Vlaams niveau gerold.

Wat hoop je binnen Sterk Sociaal Werk te bereiken?

Met Uit De Marge brengen we de signalen van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie en het jeugdwelzijnswerk tot op verschillende beleidsniveaus en platformen. Vanuit die opdracht breng ik dan ook de stem van kinderen en jongeren in maatschappelijke kwetsbare posities bij Sterk Sociaal Werk binnen.

Verder kijk ik nog waar ik extra op kan wegen en hoe ik van betekenis kan zijn. Deze zomer was ik voor het eerst op de stuurgroep. Er waren veel academici en beleidsmensen. De eerste vraag die ik mezelf stelde was: hoor ik hier wel? Het zijn allemaal mensen die er oprecht samen voor willen gaan, maar hoe maken we die vertaalslag naar de praktijk? Hoe zorgen we ervoor dat we vanuit de praktijk en de signalen van sociale werkers en de doelgroep zelf bottom-up aan de slag gaan in plaats van top-down?

Niet iedereen is een denker, de meeste praktijkwerkers zijn doeners. Daar moeten we als platform rekening mee houden. Ik probeer de stem van die doeners mee te nemen in het overleg.

Wat betekent Sterk Sociaal Werk voor jou? 

Voor mij gaat dat over streven naar overbodigheid. Meer dan één op tien mensen leeft in moeilijke omstandigheden. Die groep is alleen maar aan het groeien, net als de groep sociaal werkers die voor en met hen werkt, die groeit ook. Net daarom moeten wij inzetten op structurele verandering in plaats van symptoombestrijding. Een sterke sociale samenleving is een maatschappij waar ieders grondrechten gegarandeerd worden, en dat vraagt een sterk beleid met structurele maatregelen.

Zullen we als sociaal werkers ooit overbodig zijn? Nee, dat geloof ik niet, dat is utopisch. Door te streven naar maatschappelijke verandering en door politiserend te werken, kunnen we de positie van mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties versterken en op termijn onszelf daardoor hopelijk overbodig maken.   Ik denk ook dat je met zo’n insteek de krachtlijnen van Sterk Sociaal Werk beter kan implementeren in de praktijk. Want dan vertrek je meer vanuit de mensen die nood hebben aan sociaal werk.

Welk van de actiepunten is voor jou het belangrijkst of spreekt je het meest aan?

Dan kom ik toch uit bij diversiteit. We praten erover en we doen wel wat, maar we moeten het ook echt goed willen doen. Het gaat er niet om dat je hier en daar iemand met een kleur, beperking of andere seksuele geaardheid erbij neemt. Zo moet je niet enkel mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond uitnodigen, bijvoorbeeld om op tv over discriminatie te praten. Je moet hen ook aan het woord laten over bijvoorbeeld politiek of hulpverlening, vanuit hun expertise en daar erkenning aan geven. Diversiteit vraagt om een mentaliteitswijziging.

Uiteindelijk moet diversiteit een vanzelfsprekendheid zijn. Het mag geen denkwerk zijn. Het moet geen opdracht zijn om te behalen. We leven in een diverse samenleving en in onze organisaties moeten we die diversiteit dan ook kunnen terugvinden, zowel op de eerste als tweede lijn. Diverse groepen van mensen met meerdere referentiekaders moeten zichzelf daarnaast ook herkennen op belangrijke maatschappelijke posities die onze samenleving vorm geven.

Dat we het er nog steeds over hebben, betekent dat we niet goed bezig zijn.

Mensen moeten zich nog steeds verengen tot een deel van hun identiteit om het gebrek aan diversiteit aan te kaarten. Dat is natuurlijk het moeilijke, het contradictorische eraan. Iedereen wordt in een eigen clubje geduwd momenteel, omdat er anders niks verandert. Omdat anders niet iedereen gehoord wordt.

Hoe pas je die mentaliteitswijziging toe in de praktijk?

De uitdaging is om er bewust mee om te gaan, zonder mensen te reduceren tot een deel van hun identiteit of dat uit te vergroten. We mogen mensen niet in hokjes stoppen. We moeten mensen er echt als mens bij nemen. Als iemand die een bepaalde meerwaarde heeft voor de organisatie. En die meerwaarde ook zien en erkennen.

Welke impact hoop je dat Sterk Sociaal Werk heeft?

Sociaal werk gaat over mensen, over de samenleving, over ons mensbeeld. Dat betekent dat we breder moeten kijken dan ons eigen netwerk. We preken te veel voor eigen kerk. Het is belangrijk dat we ook de rest van de samenleving meekrijgen.

Een van de doelen van Sterk Sociaal Werk is het verhogen van het maatschappelijk draagvlak voor sociaal werk. Ik denk dat we dat beter omdraaien: ‘Het sociaal werk verhoogt het maatschappelijk draagvlak’. We moeten in de samenleving verbinding creëren. We moeten duidelijk maken dat we streven naar een samenleving waar iedereen gebruik kan maken van zijn of haar sociale rechten.

Wat verwacht je van de Sociaalwerkconferentie in 2022?

Er is vooral nood aan samenkomen. Als sociaal werker is het belangrijk om te voelen dat je niet de enige bent met bepaalde ervaringen. We zijn met veel en het is fijn om op zo’n dag omringd te worden door gelijkgezinden en uit te wisselen. Het is ook een van de dingen die ik tof vind aan Sterk Sociaal Werk. Ik kom nu in contact met mensen die ik anders amper zou zien. Mensen die positief en constructief willen zijn. Mensen die iets willen betekenen voor mensen die met sociale en maatschappelijke noden en behoeften kampen, maar ook voor elkaar als steun en versterking om samen te streven naar een rechtvaardige en duurzame samenleving.