Wat Sterk Sociaal Werk zo sterk maakt? De mensen natuurlijk! Al zullen ze dat nooit over zichzelf zeggen. In deze reeks interviews ontmoet je een aantal gezichten achter het platform. Dit keer vertellen Wendy Eerdekens (57), docent aan de Arteveldehogeschool, en Luc De Droogh (61), docent aan de HoGent, over hun rol als trekkers van het regionaal platform Oost-Vlaanderen: “Ik hoop dat we zoveel mogelijk signalen van onder naar boven kunnen doorgeven.”

Wat is jullie rol binnen Sterk Sociaal Werk?

Wendy: “Wij zijn wat ze noemen de ‘trekkers’ van het Oost-Vlaams platform, onze rol is vooral om sociaal werkers in Oost-Vlaanderen met elkaar te verbinden.”

Luc: “We proberen zoveel mogelijk sociaal werkers te bereiken. Daarnaast zijn wij een doorgeefluik van signalen naar het Vlaams platform. Ik hoop dat we zoveel mogelijk van die signalen van onder naar boven kunnen doorgeven. Dat we niet top-down, maar echt bottom-up werken.”

Wendy: “Dat doen we niet alleen. We werken binnen het regionale platform samen met een stuurgroep. We hebben geprobeerd om daarin de verschillende sectoren zoveel mogelijk te coveren. Met die groep komen we af en toe samen om voeling te krijgen met wat er leeft in de praktijk. Daarnaast organiseren we heel wat activiteiten. Met onze praktijksafari’s zoomen we in op inspirerende praktijken en gaan we in dialoog met praktijkwerkers. Onze komende activiteiten gaan over het thema wonen. We horen van alle kanten dat het sociaal werk worstelt met de wooncrisis.”

Hoe combineren jullie die rol met jullie werk aan de hogeschool?

Wendy: “Dit engagement is deel van mijn werk in de hogeschool. Voor de hogeschool is het belangrijk dat we de voeling met het werkveld houden. Bovendien is het ook een manier om heel wat toekomstige sociaal werkers nu al te bereiken met het verhaal van Sterk Sociaal Werk. Ik denk dat mijn collega’s ondertussen wel weten: ‘Ah Wendy, dat is die van Sterk Sociaal Werk.’”

Luc: “Wij zijn de ambassadeurs van Sterk Sociaal Werk binnen de opleiding. Ik denk dat zowel voor Wendy als voor mij geldt dat dat wel gezien en gewaardeerd wordt.”

Wat betekent Sterk Sociaal Werk voor jullie?

Wendy: “Het is teruggaan naar de essentie. Wat is sociaal werk? Daarin zijn voor mij vooral de vijf krachtlijnen belangrijk. Die zorgen voor verbinding van iedereen die aan sociaal werk doet. Het zet sociaal werkers aan het denken over hoe zij hun job invullen en hoe zij mensen in kwetsbare situaties aan hun rechten kunnen doen komen.”

Luc: “Ik denk dat het sociaal werk door de samenleving en de politiek te weinig gewaardeerd wordt. Vandaar dat ik vind dat het sociaal werk zich dringend wat sterker moet maken. Eigenlijk hebben wij soms een beetje meer woede nodig. Sterk Sociaal Werk kan daarbij helpen.”

Wat was jullie favoriete moment tot nu toe?

Luc: “Waar ik echt trots op ben, is onze praktijksafari op World Social Work Day. We hebben die dag vierhonderd mensen bereid gevonden om twee uur lang te luisteren naar een uiteenzetting over de maatschappelijke rol van sociaal werk en hoe wij met de meest kwetsbaren in onze samenleving omgaan.”

Wendy: “Dat was inderdaad een krachtig moment. Die dag stond in het teken van warme en koude solidariteit. Het feit dat er zo veel mensen ingeschreven waren betekent ook dat dat thema leeft bij sociaal werkers.”

Wat hopen jullie nog te zien gebeuren binnen de regio Oost-Vlaanderen?

Wendy: “Elkaar ontmoeten, elkaar zien. Zelf weet ik niet zo goed in welke mate basiswerkers met Sterk Sociaal Werk bezig zijn. Ik hoop mensen terug fysiek te ontmoeten. Om toch echt die verbinding met hen te creëren.”

Luc: “We gaan proberen om op World Social Work Day in 2022 op drie plaatsen in Oost-Vlaanderen mensen samen te brengen. Met de vorige editie hebben we gemerkt dat dat werkt, dat het doordringt tot bij de mensen. Ik herinner me nog dat ik een vrouw sprak die op de sociale dienst in het ziekenhuis werkte. Ze vertelde dat ze ook daar op de afdeling affiches hadden uithangen van Sterk Sociaal Werk. Dat wil zeggen dat we de mensen echt wel bereiken. Ook de basiswerkers.”

Sterk Sociaal Werk schuift verschillende uitdagingen naar voor. Welke is voor jullie het belangrijkst?

Luc: “Voor mij springt de verbinding tussen ecologie en sociaal beleid er het meest uit. Je kan het sociale niet van het ecologische scheiden. Neem bijvoorbeeld de discussie over de LEZ-zone in Gent. Ik had toen echt de behoefte om op te komen voor die man of vrouw met een oude golf diesel, die om vijf uur moet opstaan om daarmee op het werk te geraken. Ook bij meer progressieve mensen werd gezegd: ‘Die moet maar een andere oplossing zoeken.’ Op zo’n moment is de nabijheid van het sociaal werk van fundamenteel belang. Als je luistert naar die mensen en wat voor hen belangrijk is, dan snap je de dilemma’s. We mogen niet zo ver van de mensen gaan staan dat we paternalistisch zeggen: doe je auto maar weg en koop een elektrische. Verre van iedereen kan dat betalen.”

Wendy: “Zelf denk ik eigenlijk altijd direct aan de krachtlijnen, niet aan de uitdagingen. En als het over de krachtlijnen gaat, dan kan ik bijna niet zeggen dat er een belangrijker is dan de rest. Dat is het nu net het eigene daaraan, het geheel is meer dan de som van de delen. Nabijheid is wel de krachtlijn waar ik het meest affiniteit mee heb. Ik denk dat je als praktijkwerker die nabijheid nodig hebt om goed sociaal werk te kunnen doen. Het spreekt me nog meer aan omdat nabijheid vaak onder druk komt te staan. Zeker in de hulpverlening, een sector waar ik mee vertrouwd ben. Dat mensen daar niet altijd meer de tijd krijgen om hun werk goed te doen, dat raakt me.”

Wat hopen jullie op de Sociaalwerkconferentie van 2022 mee te maken?

Luc: “Ik kijk uit naar de verbinding met het werkveld. Er zijn plannen om ook een aantal praktijken te gaan verkennen in de stad. Zo kunnen we al wandelend de impact van sociaal werk laten zien op een stad als Antwerpen.”

Wendy: “Ik hoop op nog meer onderlinge dialoog. De vorige editie was toch vaak nog een traditionele conferentie met panels en sprekers. Ik hoop dat het nu een conferentie wordt van iedereen die er is. Het mag wel wat bruisen.”