De centrale doelstelling van sociaal werk is het realiseren van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. Geen evidente opdracht. Verschillende maatschappelijke uitdagingen zetten het sociaal werk en de mensenrechtenbenadering onder druk. We hebben nood aan sterk sociaal werk om hier een antwoord op te kunnen bieden.

De Sociaalwerkconferentie van 2018 identificeerde vijf krachtlijnen van Sterk Sociaal Werk; het ‘DNA van Sterk Sociaal Werk’.

Het Vlaams Platform wil sociaal werk ondersteunen en versterken om een antwoord te kunnen bieden op de maatschappelijke uitdagingen.

Het Vlaams Actieplan Sterk Sociaal Werk omschrijft de uitdagingen en geeft een aanzet tot antwoorden.