Wat Sterk Sociaal Werk zo sterk maakt? De mensen natuurlijk! Al zullen ze dat nooit over zichzelf zeggen. In deze reeks ontmoet je een aantal gezichten achter het platform. Dit keer vertellen Kenneth Sandeman (42) en Elien Vandael (35) hoe zij Limburgse sociaal werkers met elkaar verbinden: “Er zit kracht in samen zoeken naar oplossingen.”

Kenneth Sandeman is niet alleen docent sociaal werk aan Hogeschool PXL, hij is ook verbonden aan CAW Limburg. Elien Vandael werk voor de Vlaamse overheid als regionaal medewerker lokaal sociaal beleid. In die hoedanigheid ondersteunt zij in Limburg Sterk Sociaal Werk.

Wat is jullie rol binnen Sterk Sociaal Werk?

Ken: “Ik ben voorzitter van het Limburgs platform, maar ik zie mezelf eerder als trekker. Door met de sociaal werkers zelf samen te werken, proberen we hen het platform te laten sturen. Samen bepalen we met welke thema’s we aan de slag gaan. Deze samenwerking en het gedeeld eigenaarschap is, denk ik, onze kracht.”

Elien: “Ik probeer echt een ambassadeur van Sterk Sociaal Werk te zijn. Ik zie mijn rol vooral als verbindend, ervoor zorgen dat sociaal werkers elkaar vinden.”

Wat voor activiteiten organiseren jullie?

Ken: “We zetten in samenspraak met het werkveld permanente leerplatformen op. De thema’s bepalen aan de hand van wat er leeft, gelinkt aan het actieplan Sterk Sociaal Werk. Zo kwamen superdiversiteit, onderbescherming, samenwerken op de eerste lijn en politiserend handelen al aan bod. Ook organiseren we elk jaar een activiteit voor World Social Work Day, die geven we op dezelfde manier vorm.”

Elien: “We hebben de afgelopen jaren wandelingen voor beleidspersonen en praktijkwerkers georganiseerd. Sociaal werkers namen beleidsmakers mee op pad om hen te tonen wat zij dagelijks doen. Leden van onze kerngroep stoomden de praktijkwerkers klaar voor hun wandeling, zodat ze hun verhaal zo krachtig mogelijk tot bij beleidsmakers konden krijgen. Er gingen onder meer al een minister en een burgemeester mee op wandeling.”

Wat was jullie favoriete moment tot nu toe?

Ken: “Iedere keer dat we samen komen is voor mij een fijn moment. Net als op de Sociaalwerkconferentie ontstaat er elke keer een soort ‘buzz’, een enthousiasme. Over het muurtje kijken en elkaar ontmoeten geeft energie.”

Elien: “Daar ben ik het helemaal mee eens. Je ziet ook vaak dat deelnemers iemand ontmoeten die hen ergens mee kan helpen, die tegen eenzelfde soort probleem botst. Dat is geweldig.”

Welke thema’s leven het meest in het regionaal platform Limburg?

Elien: “We hebben Limburgse sociaal werkers daarover bevraagd en politiserend handelen vinden ze het belangrijkste. Daarom proberen we dat in al onze activiteiten terug te laten komen. Aan een activiteit rond wonen koppelen we nu bijvoorbeeld een workshop rond het opmaken van een beleidsdossier. ”

Ken: “Het is krachtig om met andere sociaal werkers samen na te denken en te zoeken naar oplossingen. In die ontmoeting tussen mensen uit een breed werkveld, ligt voor mij de sterkte van het traject. Samen kunnen we meer lawaai maken rond belangrijke problemen.”

Sterk Sociaal Werk schuift verschillende uitdagingen naar voor. Welke is voor jullie het belangrijkst?

Elien: “Als ik moet kiezen, dan vind ik het thema ‘onderbescherming’ zeer belangrijk. Dat komt misschien ook omdat ik bij een OCMW heb gewerkt. Onderbescherming is een belangrijk probleem. Maar de uitdagingen van Sterk Sociaal Werk overlappen ook vaak. Je kan onderbescherming niet aanpakken zonder rond digitalisering te werken.”


Ken: “We gaan de laatste jaren als sociaal werk van de ene naar de andere crisis: covid, energiearmoede, wooncrisis… De krachtlijn ‘nabijheid’ is hierdoor nog meer onder druk komen te staan. Sociaal werk is een inherent nabij beroep. We staan dicht bij mensen, werken laagdrempelig en gaan samen op weg. Hier ligt onze kracht. We moeten alert zijn dat dit in de stroom van crisissen en werkdruk niet verloren gaat.”

Wat hopen jullie nog te zien gebeuren?

Ken: “Ik zou graag zien dat de kracht van het sociaal werk zichtbaar is in de samenleving. Ik denk dat veel mensen niet weten hoe belangrijk sociaal werk is. Die meerwaarde moeten we meer durven tonen.”

Elien: “Dat iedereen Sterk Sociaal Werk kent. En dat iedereen elkaar weet te vinden. Dat is natuurlijk utopisch, maar daar richt ik me wel op.”