14 januari 2021: Gratis webinar ‘De emotionele impact van racisme’

Op 14 januari 2021 organiseert het Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk een webinar over de emotionele impact van racisme. Gastspreker Naima Charkaoui neemt ons mee in haar verhaal over pijn en uitsluiting, over weerbaarheid en hoop. Ze houdt een pleidooi voor meer zorg voor slachtoffers van racisme. Hier kun je inschrijven voor deze webinar.

Wanneer? 14 januari 2021 van 19u30 tot 21u30

Waar?   Online – de vergaderlink wordt verstuurd na inschrijving.

21 januari 2021: Gratis live-sessie Kruispuntdenken ‘een inclusieve bril in een superdiverse context’ (deel 1) (Deze sessie is volzet)

Kruispuntdenken is een onmisbaar instrument voor iedereen die strijdt tegen verschillende vormen van uitsluiting en onderdrukking. Het is een tool om sociaal werk zo inclusief mogelijk te maken en rekening te houden met het feit dat mensen vaak getroffen worden door meerdere, op elkaar inwerkende uitsluitingsgronden. Het Limburg Platform Sterk Sociaal Werk dompelt sociaal werkers onder in de theorie rond kruispuntdenken. In deze tweede sessie wordt de link met de sociaalwerkpraktijk gelegd en gaan we in op eigen ervaringen. Je kan enkel deelnemen als je ook de eerste sessie hebt gevolgd. 

Wanneer? 21 januari 2021 van 10u00 tot 13u00

Waar? PXL Congress, Elfde linielaan 21 te 3500 Hasselt.

16 maart 2021: World Social Work Day 2021

Op de World Social Work Day zetten de verschillende regionale platformen het sociaal werk in de kijker. Het programma voor 2021 wordt nog uitgewerkt.

15 maart 2022: World Social Work Day 2022

Op de World Social Work Day zetten de verschillende regionale platformen het sociaal werk in de kijker. Het programma voor 2022 wordt nog uitgewerkt.

5 mei 2022: Sociaalwerkconferentie 2022

Op 5 mei 2022 vindt de tweede Sociaalwerkconferentie plaats in Antwerpen. Deze Sociaalwerkconferentie wordt een toonmoment van Sterk Sociaal Werk in Vlaanderen. Meer info over de conferentie 2022 vind je later op deze website.