Sterk Sociaal Werk schuift momenteel zes cruciale acties naar voor: impactevaluatie, politiserend werken, hybridisering, digitalisering, samenwerken op de eerste lijn en diversiteit. Met deze acties wil Sterk Sociaal Werk de sociaalwerkpraktijk versterken. De thema’s van de acties komen voort uit het actieplan Sterk Sociaal Werk, dat tot stand kwam na de Sociaalwerkconferentie in 2018.

Deelnemen aan een van de acties? Of heb je belangrijke input die we niet mogen missen? Je vindt de contactgegevens van de trekkers op de actiepagina.

Impactevaluatie

We willen het brede werkveld ondersteunen in de zoektocht naar nieuwe verantwoordingsmechanismen.

Politiserend werken

We willen de politiserende rol van het sociaal werk ontwikkelen en sociaal werkers handvatten aanreiken om deze opdracht daadwerkelijk op te nemen.

Hybridisering

We willen bruggen slaan tussen partners uit de social-profit, de profit en burgerinitiatieven.

Digitalisering

We willen sociale professionals ondersteunen in de praktische en ethische uitdagingen van de toenemende digitalisering in de samenleving.

Diversiteit

We willen de sociaalwerkpraktijk meer divers maken zodat het sociaal werk beter dan nu aansluit bij onze superdiverse samenleving.

Eerste lijn

We verbinden vermaatschappelijking, sociaal werk in multidisciplinaire teams en de strijd tegen onderbescherming met elkaar.