Overzicht nieuwsberichten

Persbericht - Algemeen wordt aangenomen dat samengestelde gezinnen complexer zijn en minder geborgen, en dat dit een negatieve impact heeft op de kinderen in het gezin. Geldt dit ook in Vlaanderen waar één op de tien gezinnen een samengesteld gezin is? Samengestelde gezinnen zien er weliswaar anders uit, maar functioneren net zo goed als andere gezinnen. Zo blijkt uit onderzoek van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin waarin samengestelde gezinnen uitgebreid onder de loep werden genomen.

Persbericht - Eén jaar na haar aanstelling werkt coördinator Charlotte Plancq een draaiboek uit om zoveel mogelijk op rampen en aanslagen te kunnen anticiperen. Daarnaast zorgt ze ervoor dat de hulp van verschillende organisaties op elkaar wordt afgestemd, zodat slachtoffers op een betere dienstverlening kunnen rekenen. 

Persbericht - Op 30 januari brengt Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir een bezoek aan het Justitiehuis van Hasselt om samen met onder meer procureur des Konings Guido Vermeiren de kersverse parketsectie M onder de loep te nemen. 

Voor de reference sites hanteert de Europese Commissie een sterren classificatiesysteem dat de voortgang van het niveau van innovatie, acceptatie, implementatie en schaalbaarheid weerspiegelt. Deze waardering is een afspiegeling van de maturiteit van het Flanders’ Care ecosysteem dat hiermee als voorbeeld geldt voor andere Europese initiatieven.

We vernemen af en toe dat personen zich voorstellen als een inspecteur van kinderopvangvoorzieningen, hoewel ze dit niet zijn. 

Leefmilieu Brussel organiseert op 11 oktober 2019 een seminarie over 'Kwaliteit van de binnenlucht'.

Op 24 mei 2018 vindt de eerste sociaalwerkconferentie plaats in Brussel. In de aanloop naar de conferentie stelt fotograaf Philippe Swiggers van 4 mei tot 3 juni de unieke fotoreeks 'TROTS' tentoon in het Museum Dr. Guislain te Gent. TROTS gaat gepaard met de uitgave van een fotoboek van Philippe Swiggers, met teksten van Erik Vlaminck en Bert Lambeir. 

Abonneren op Nieuws

Pagina's