Overzicht nieuwsberichten

Op dit moment zijn ongeveer 80 % van de cijfers van de eerste testing binnen de woonzorgcentra geanalyseerd. Ze bevestigen onze eerste vaststellingen. De taskforce zet ook verder in om noden en aanbod aan ondersteuning binnen onze zorgvoorzieningen verder af te stemmen op elkaar. 

De communicatie van de Nationale Veiligheidsraad gisterenavond over het opnieuw toelaten van een bezoeker in een residentiele voorziening, heeft voor veel emotionele reacties gezorgd. Enerzijds hoop en verwachting en anderzijds angst en commotie. De taskforce heeft kennis genomen van deze beslissing en heeft zich vandaag, mede op vraag van Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke, gebogen over de impact van deze aanbeveling.

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg onder leiding van Karine Moykens, Secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is van start gegaan. Deze taskforce coördineert en stroomlijnt de maatregelen in uitvoering van het tienpuntenplan van minister Beke voor de aanpak van de coronacrisis in de zorgsector.

Woonzorgcentra en andere residentiële voorzieningen bieden zorg, ondersteuning en huisvesting aan kwetsbare mensen. Daar verblijven mensen die een groot risico lopen tijdens de corona-pandemie. De effecten van de pandemie in deze voorzieningen, en zeker in de woonzorgcentra doen zich op verschillende vlakken voor en de uitdagingen zijn groot. De verdere uitrol is een coherente aanpak. Belangrijke bezorgdheden daarbij zijn de teststrategie, het beschermingsmateriaal en voldoende personeel.

Familiaal geweld is in veel gezinnen een harde realiteit. Door de coronacrisis valt het openbaar leven stil en zijn gezinnen op elkaar aangewezen. Het gebrek aan dagelijkse structuur en sociaal isolement kunnen in combinatie met angst en stress tot meer spanningen in gezinnen leiden, of tot geweld. Het is dan ook belangrijk dat de hulpverlening deze gezinnen blijft bereiken. Ook u kunt hier al lokaal bestuur een rol in spelen door deze gezinnen te informeren en toe te leiden naar het hulpaanbod.

Leefmilieu Brussel organiseert op 11 oktober 2019 een seminarie over 'Kwaliteit van de binnenlucht'.

Op 24 mei 2018 vindt de eerste sociaalwerkconferentie plaats in Brussel. In de aanloop naar de conferentie stelt fotograaf Philippe Swiggers van 4 mei tot 3 juni de unieke fotoreeks 'TROTS' tentoon in het Museum Dr. Guislain te Gent. TROTS gaat gepaard met de uitgave van een fotoboek van Philippe Swiggers, met teksten van Erik Vlaminck en Bert Lambeir. 

Abonneren op Nieuws

Pagina's