Ideeën nodig voor een succesvol agressiebeleid?

Agressiebeleid
Ideeën nodig voor een succesvol agressiebeleid in jouw social profit organisatie? Geef je medewerkers steun en handvaten. Zo weten ze wat mogelijk is en hoe om te gaan met lastig of agressief gedrag.

Meer info: www.icoba.be 

VIPA-subsidies agressie
Uw voorziening biedt een verblijfsfunctie in de sector van de jeugdhulp, personen met een handicap of kinder- en jeugdpsychiatrie en u bent op zoek naar VIPA-subsidies voor uw preventieve infrastructurele maatregelen inzake agressie, vrijheidsbeperking of -beroving?

Hou onze site in het oog voor onze periodieke projectoproepen agressie!

Categorie: 
VIPA - financiering