Overzicht nieuwsberichten

Op 1 februari 2023 keurde de Vlaamse Regering het regiodecreet goed. Daarmee wordt het Vlaams Gewest ingedeeld in 15 referentieregio’s. Elke gemeente behoort tot 1 referentieregio.
Om congruentie te bekomen op alle bestuursniveaus engageert ook de Vlaamse Overheid zich om de samenwerkingsverbanden die door Vlaanderen gestimuleerd of opgelegd worden, te organiseren volgens de referentieregio’s.
Dit heeft bijgevolg ook een impact op de werkingsgebieden van de centra voor algemeen welzijnswerk en de samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal.

Abonneren op Nieuws

Pagina's