Overzicht nieuwsberichten

Persbericht - Algemeen wordt aangenomen dat samengestelde gezinnen complexer zijn en minder geborgen, en dat dit een negatieve impact heeft op de kinderen in het gezin. Geldt dit ook in Vlaanderen waar één op de tien gezinnen een samengesteld gezin is? Samengestelde gezinnen zien er weliswaar anders uit, maar functioneren net zo goed als andere gezinnen. Zo blijkt uit onderzoek van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin waarin samengestelde gezinnen uitgebreid onder de loep werden genomen.

Persbericht - Eén jaar na haar aanstelling werkt coördinator Charlotte Plancq een draaiboek uit om zoveel mogelijk op rampen en aanslagen te kunnen anticiperen. Daarnaast zorgt ze ervoor dat de hulp van verschillende organisaties op elkaar wordt afgestemd, zodat slachtoffers op een betere dienstverlening kunnen rekenen. 

Persbericht - Op 30 januari brengt Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir een bezoek aan het Justitiehuis van Hasselt om samen met onder meer procureur des Konings Guido Vermeiren de kersverse parketsectie M onder de loep te nemen. 

Voor de reference sites hanteert de Europese Commissie een sterren classificatiesysteem dat de voortgang van het niveau van innovatie, acceptatie, implementatie en schaalbaarheid weerspiegelt. Deze waardering is een afspiegeling van de maturiteit van het Flanders’ Care ecosysteem dat hiermee als voorbeeld geldt voor andere Europese initiatieven.

Daders van huiselijk geweld die een maatregel van tijdelijk huisverbod krijgen, zullen begeleid en opgevolgd worden door de justitieassistenten. Dit is een nieuwe opdracht voor de justitiehuizen.  

Abonneren op Nieuws

Pagina's