Overzicht nieuwsberichten

Momenteel organiseren Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), de Instituten voor Samenlevingsopbouw en de Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen enkel essentiële hulp- en dienstverlening (zoals crisishulp, daklozenopvang, voedselhulp). Een deel van hun hulp verliep ook via telefoon of online, maar vanaf 11 mei kunnen zij hun hulpverlening opnieuw op kantoor of via een huisbezoek laten doorgaan. Vanaf 18 mei kunnen ze ook groepsactiviteiten organiseren.

Vanaf 11 mei kunnen een aantal Vlaamse revalidatievoorzieningen en de psychiatrische verzorgingstehuizen opnieuw bezoek ontvangen. De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg heeft de voorwaarden uitgewerkt om dat mogelijk te maken, weliswaar nog altijd met beperkingen en onder voorwaarden. Met die voorwaarden kan elke voorziening nu zelf een eigen haalbaar plan opstellen om het bezoek ten vroegste vanaf 11 mei te ontvangen. Eerder had de taskforce al de voorwaarden uitgewerkt om bezoek weer mogelijk te maken in de jeugdhulp en bij zorgaanbieders voor personen met een handicap.

Het jaarverslag laat medewerkers en partners aan het woord en biedt een overzicht van de projecten waarmee het departement in 2019 het verschil kon maken. Het jaarverslag brengt ook cijfers: inspectiecijfers onder andere, of cijfers over het elektronische toezicht in Vlaanderen, of over de justitiehuizen.

De Taskforce COVID-19 Zorg heeft de voorwaarden bepaald voor de bezoekregeling aan kinderen en jongeren die in een open of gesloten voorziening uit de jeugdhulp verblijven. Bezoek zal ten vroegste vanaf 4 mei toegelaten worden. Vanaf dan zal het mogelijk zijn dat er 1 bezoeker komt, en bij voorkeur maar niet noodzakelijk dezelfde. Deze regeling wordt geëvalueerd en mogelijkheden tot verruiming worden later bekeken. Elke voorziening zal voor zichzelf bepalen wanneer en hoe precies het bezoek kan.

De Vlaamse regering besliste vandaag op voorstel van coördinerend minister voor armoedebestrijding Wouter Beke, om een ‘Taskforce kwetsbare gezinnen’ op te richten. Deze taskforce start volgende week.

De teststrategie loopt zoals voorzien, er worden elke dag testen geleverd aan de woonzorgcentra en de voorzieningen voor personen met een handicap met kwetsbare profielen. Ook de andere residentiële voorzieningen met kwetsbare bewoners, zoals de psychiatrische verzorgingstehuizen en de revalidatiesector krijgen deze week hun testen.

Abonneren op Nieuws

Pagina's