Overzicht nieuwsberichten

Om zich voor te bereiden op een mogelijke heropflakkering van COVID-19, vraagt de Taskforce COVID-19 Zorg aan de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen om tegen 21 augustus een eigen draaiboek op punt te stellen. Naast de globale maatregelen van de overheid moet elke voorziening immers zelf op maat van de eigen situatie voorbereidingen treffen om klaar te staan voor een eventueel tweede kleine of grote uitbraak. Om hun draaiboek op te stellen, krijgen de voorzieningen een checklist met richtinggevende vragen die de inhoud van zo’n plan bepalen.  

Het overlegcomité heeft op 22 mei het licht op groen gezet om deze zomer jeugdkampen en andere zomeractiviteiten te organiseren, zij het onder strikte voorwaarden. Naar analogie van deze beslissing heeft de Taskforce Zorg beslist dat ook de kinderen en jongeren in de jeugdhulp en in pleeggezinnen kunnen deelnemen aan deze zomerkampen.

Abonneren op Nieuws

Pagina's