Overzicht nieuwsberichten

De Vlaamse Regering keurde een nooddecreet rond de vrijstelling van een vergunningsplicht voor de bouw van ziekenhuizen goed.

De betalingen van de instandhoudingsforfaits en gebruikstoelagen van de ziekenhuizen worden prioritair uitbetaald. De gegevens voor de controle op de Europese staatssteun kan u later aanleveren.

Naar aanleiding van de World Social Work Day op 17 maart werd vannacht in Mechelen een muur volgeplakt met affiches met slogans over sociaal werk. Op 17 maart zetten sociaal werkers hun activiteiten in de kijker en vieren ze het sociaal werk. Vandaag wordt internationaal en dit jaar voor het eerst in gans Vlaanderen aandacht gevraagd voor het waardevolle werk dat sociaal werkers elke dag verrichten. Ook al had iedereen zich dat vandaag anders voorgesteld.

Abonneren op Nieuws

Pagina's