Overzicht nieuwsberichten

De teststrategie loopt zoals voorzien, er worden elke dag testen geleverd aan de woonzorgcentra en de voorzieningen voor personen met een handicap met kwetsbare profielen. Ook de andere residentiële voorzieningen met kwetsbare bewoners, zoals de psychiatrische verzorgingstehuizen en de revalidatiesector krijgen deze week hun testen.

De voorbije dagen is de taskforce aan de slag gegaan om in overleg met de koepelorganisaties de (sub)sectoren en doelgroepen te bepalen voor wie een bezoekregeling kan uitgewerkt worden binnen de residentiële voorzieningen. Het gaat onder meer over voorzieningen voor jeugdhulp, personen met een handicap, residentiële (woon-)zorgvormen en revalidatieziekenhuizen. 

Op dit moment zijn ongeveer 80 % van de cijfers van de eerste testing binnen de woonzorgcentra geanalyseerd. Ze bevestigen onze eerste vaststellingen. De taskforce zet ook verder in om noden en aanbod aan ondersteuning binnen onze zorgvoorzieningen verder af te stemmen op elkaar. 

De communicatie van de Nationale Veiligheidsraad gisterenavond over het opnieuw toelaten van een bezoeker in een residentiele voorziening, heeft voor veel emotionele reacties gezorgd. Enerzijds hoop en verwachting en anderzijds angst en commotie. De taskforce heeft kennis genomen van deze beslissing en heeft zich vandaag, mede op vraag van Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke, gebogen over de impact van deze aanbeveling.

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg onder leiding van Karine Moykens, Secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is van start gegaan. Deze taskforce coördineert en stroomlijnt de maatregelen in uitvoering van het tienpuntenplan van minister Beke voor de aanpak van de coronacrisis in de zorgsector.

Woonzorgcentra en andere residentiële voorzieningen bieden zorg, ondersteuning en huisvesting aan kwetsbare mensen. Daar verblijven mensen die een groot risico lopen tijdens de corona-pandemie. De effecten van de pandemie in deze voorzieningen, en zeker in de woonzorgcentra doen zich op verschillende vlakken voor en de uitdagingen zijn groot. De verdere uitrol is een coherente aanpak. Belangrijke bezorgdheden daarbij zijn de teststrategie, het beschermingsmateriaal en voldoende personeel.

Abonneren op Nieuws

Pagina's