COVID-compensatie: 2e ronde

Na de Covid-compensatie van 2020, komen residentiële en niet-residentiële voorzieningen uit de sectoren van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin nu opnieuw in aanmerking voor een forfaitaire Covid-compensatie . 

  • Voor de residentiële voorzieningen dient deze vergoeding voor de kosten gemaakt voor het aanleggen van een strategische stock aan beschermingsmateriaal voor het overbruggen van een periode van minstens 3 maanden
  • Voor de niet-residentiële voorzieningen is dit een vergoeding voor de bijkomende werkingskosten en aankopen, aangezien de continuïteit op het vlak van personeel afgedekt is door andere compensatiemaatregelen

Het VIPA betaalt de vergoeding automatisch uit. Meer info hierover vindt u in deze rubriek van de VIPA-website.

Heeft u verdere vragen?

Uw functioneel bevoegde agentschap bezorgt u een communicatie over deze COVID-compensatie. Contacteer uw functionele agentschap voor uw vragen over de berekening van uw COVID-compensatie.

Categorie: 
VIPA - financiering