Nieuw onderzoek brandveiligheid zorggebouwen

Het bestaande normenkader voor brandveiligheid in (residentiële) zorggebouwen is dringend aan vernieuwing toe. Het is immers gebaseerd op de klassieke verpleegeenheid met strikte functionele scheiding van de evacuatiewegen. De huidige evoluties naar genormaliseerd wonen vragen een open planindeling, waarin een leefgroep een kern met eigen woonfunctie vormt. Dit vergt een andere benadering m.b.t. brandveiligheid.  

Aansluitend op het 'Onderzoek brandveiligheid in ouderenvoorzieningen' investeerde VIPA recent in verdere kennisontwikkeling over rookbeheersing. Dit was nodig om te komen tot een beoordelingskader voor brandveiligheid dat inzetbaar is bij deze open planindeling. De resultaten van deze kennisontwikkeling zijn nu beschikbaar in de rapporten van 2 onderzoeken:

  • Innovatieve toepassing van rookbeheersing in woonzorggebouwen: brandproefprogramma  en analyse(EWI/VIPA – 2021) (VIPA II). Dit is een innovatief ontwikkelingsonderzoek dat VIPA samen met de producenten en met steun van PIO heeft gerealiseerd. De doelmatigheid van een innovatief residentieel rookbeheersingssysteem, al dan niet in combinatie met een automatisch blussysteem, en de inzet van brandwerende schermen en van rookwerende deuren zijn in de praktijk getest. De randvoorwaarden voor de toepassing van de innovatieve technieken zijn in beeld gebracht.
  • Een onderzoek 'Analyse van experimenten en numerieke simulaties van brandproeven voor de ontwikkeling van een beoordelingskader voor brandveiligheid in zorggebouwen' (SWVG/VIPA - 2021) (VIPA III). Dit is de technisch-wetenschappelijke onderbouwing van een beoordelingskader voor brandveiligheid in zorggebouwen, in het bijzonder wanneer actieve brandbeveiliging aanwezig is om rookverspreiding te beperken. Met dit kader is het mogelijk om in innovatieve zorgprojecten kostenefficiënte keuzes te maken bij het ontwerpen van zorginfrastructuur. De technische commissie brandveiligheid (TCB) zal het kader gebruiken om alternatieve voorstellen in afwijkingsaanvragen voor brandveiligheid te beoordelen.

Meer info

  • Bezoek snel de rubriek ‘Onderzoek brandveiligheid zorggebouwen’ op de VIPA-website.
  • VIPA organiseert op 25/04/2022 en 09/05/2022 een studienamiddag met toelichting van beide onderzoeken. Info hierover volgt binnenkort.
Categorie: 
VIPA - brandveiligheid