Blue deal waterbesparende investeringen

Wil je financiële steun voor waterbesparende investeringen? 
Schrijf dan in op de nieuwe oproep 'Blue deal waterbesparende investeringen' die VLAIO in april lanceert!

Wat? 
De "Blue deal waterbesparende investeringen" is een maatregel voor investeringen in waterbesparing, droogtebestrijding en het herstel van het grondwaterpeil. Het gaat om investeringen in technologieën die niet voldoen aan de strikte Europese vereisten om in aanmerking te komen voor de Ecologiepremie plus (EP+) en de Strategische ecologiesteun (STRES), maar wel een significante bijdrage leveren aan de droogteproblematiek.

Voor wie? 
Alle kmo's met vestiging in het Vlaams Gewest die een in aanmerking komende hoofdactiviteit uitvoeren. Eénmanszaken, vrije beroepen en vzw's met economische activiteit komen ook in aanmerking. Uitgesloten zijn grote ondernemingen, landbouwondernemingen, derdepartijfinanciering, ondernemingen met een overheidsaandeel vanaf 50%.

Waarvoor? 

  • opvang en zuivering van regenwater
  • zuivering en hergebruik van afvalwater, ongeacht de bron
  • (betere) infiltratie van regenwater of geloosd en zuiver water
  • beheersystemen van opvang, infiltratie, …
  • ontzilting van zeewater
  • waterbesparing binnen bestaande processen
  • waterbemaling

Hoeveel steun? 
Kleine ondernemingen kunnen rekenen op 20% steun, middelgrote op 10%. Er dient mimimaal € 10.000 geïnvesteerd te worden en het maximale steunbedrag is € 500.000.

Meer info? 
Website 'Blue deal waterbesparende investeringen' van VLAIO 

Categorie: 
VIPA - duurzaam bouwen