Uitbreiding 'Subsidies preventie agressie, vrijheidsbeperking en -beroving' definitief goedgekeurd

De Vlaamse Regering besliste op 23/06/2023 definitief tot uitbreiding van het bestaande subsidiekader voor projecten van preventieve infrastructurele maatregelen rond agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving naar de werkingen met dagopvang en de sectoren die zich richten op meerderjarigen met een relatief grotere kans dat er zich gevallen van agressie voordoen of tot vrijheidsbeperking of zelfs vrijheidsberoving moet worden overgegaan bij gebrek aan gepaste, preventieve infrastructurele maatregelen. Het momenteel van kracht zijnde subsidiekader beperkt zich in essentie tot minderjarigen in een residentiële context. De problematiek van agressie en vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving kan zich echter evengoed manifesteren in specifieke settings met dagopvang of in specifieke voorzieningen voor meerderjarigen. In de ziekenhuizen kunnen de middelen ook ingezet worden voor infrastructurele maatregelen in de spoeddiensten, eveneens ter preventie van agressie en ter bescherming van het zorgpersoneel.

Op 7/07/2023 lanceerde het VIPA een 4e oproep 'Subsidies preventie agressie, vrijheidsbeperking en -beroving'.

vindt u ook in de rubriek 'Subsidies preventie agressie, vrijheidsbeperking en -beroving' van de VIPA-website.

Categorie: 
VIPA - financiering