Nieuw kader investeringssubsidies revalidatievoorzieningen

De Vlaamse Regering keurde op 30 juni 2023 definitief een volledig nieuw kader goed voor investeringssubsidies voor de revalidatievoorzieningen in de sector van de geestelijke gezondheidszorg waarvan het erkenningsnummer begint met het nummer 7.72, 7.73 en 7.74.0: psychosociale revalidatievoorzieningen voor volwassenen, verslavingszorgcentra en psychosociale revalidatievoorzieningen voor kinderen en jongeren. De bevoegdheid over die voorzieningen werd na de laatste staatshervorming integraal naar de Vlaamse overheid overgedragen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Meer info:

Categorie: 
VIPA - financiering