gezinsenquête: gezinnen in vlaanderen in beeld

In 2021 rolden we voor de tweede keer een gezinsenquête uit in Vlaanderen. Vijf jaar na de vorige gezinsenquête schreven we opnieuw negen duizend gezinnen met kinderen aan met de vraag om deel te nemen aan de gezinsenquête. We willen daarmee in beeld brengen wat gezinnen nodig hebben, hoe ze het gezinsleven zelf ervaren en welke ondersteuning gezinnen belangrijk vinden in een goed gezinsbeleid. We stelden daarom vragen over de thema’s samenstelling van het gezin, de relatie met de partner, kinderwens, opvoeding en de combinatie gezin, zorg en werk. De bevraging vond plaats tijdens de coronapandemie (maart-april 2021), een periode waarin men weliswaar al was gestart met de vaccinatiecampagne voor de meest kwetsbaren, maar waarin tegelijk nog heel wat beperkingen golden op het sociale leven van ouders en kinderen. De resultaten uit deze gezinsenquête weerspiegelen deze bijzondere periode. We presenteren de resultaten hier per thema. Wie meer informatie wenst, kan de bijhorende themarapporten en achtergrondinformatie consulteren.