Ouders en hun werksituatie

Arbeidsstatus

De werkzaamheidsgraad van ouders in de gezinsenquête bedraagt 91,2%, wat hoog is.
Globaal genomen hebben:  

 • mannen vaker een betaalde job dan vrouwen; 
 • mannen met een niet-EU+-herkomst minder vaak een job dan mannen met een Belgische of EU+-herkomst;
 • hoger opgeleide mannen vaker een betaald werk; 
 • alleenstaande mannen vaker geen betaald werk;   
 • mannen die leven in een gezin zonder inwonende kinderen minder vaak een betaald werk (ook mannen met oudere inwonende kinderen hebben minder vaak een betaald werk); 
 • vrouwen met een niet-EU+-herkomst het minst vaak een betaald werk; 
 • lager opgeleide vrouwen het minst vaak een betaald werk; en
 • vrouwen met één of twee kinderen vaker een betaald werk dan vrouwen zonder of vrouwen met drie of meer kinderen. 

Wanneer men geen betaald werk heeft, is dat meestal omwille van de gezondheid. Sommige ouders zijn werkzoekend, of halen de COVID-19-maatregelen aan als reden, studeren nog of zijn op (brug)pensioen. Deze redenen worden telkens door iets meer dan één op tien respondenten vermeld.

Beroepsstatuut

Van degenen die betaald werk hebben, werkt:

 • 43,7% als bediende in de private sector;
 • 23,1% werkt in de openbare sector, als contractueel of vastbenoemd personeel of als statutair;
 • 20,3% werkt als arbeider in de private sector; en
 • iets meer dan één op tien werkt als zelfstandige of in een vrij beroep waarvan 7,2% zonder personeel en 5% met personeel, 0,7% is helper of meewerkend familielid.

Mannen werken vaker als arbeider of als zelfstandige dan vrouwen. Vrouwen werken vaker als bediende of als werknemer in de openbare sector dan mannen.

Arbeidsstelsel

Meer dan twee op drie (67,6%) werkende ouders werkt voltijds, 27,3% werkt deeltijds en 5,2% is in werkonderbreking op het moment van de bevraging. Mannen werken vaker voltijds (86,2%) dan vrouwen (50,2%).
Zes op tien van de deeltijds werkende mannen en vrouwen, werken 80% of meer. Slechts een kwart werkt 50% of minder.

Gepresteerde werkuren

Werkende ouders werken gemiddeld 39 uren per week. Eén op tien ouders werkt meer dan 50 uren per week. Mannen werken met gemiddeld bijna 43 uren per week, betekenisvol meer dan vrouwen (35 uren per week).

Jobtevredenheid

Globaal genomen zijn respondenten zeer tevreden met hun job. Minder dan één op tien respondenten (9,3%) antwoordt met een score lager dan 6 op 10 en slechts 15,9% antwoordt lager dan 8 op 10. De gemiddelde jobtevredenheid is 8 op 10. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen.

Werksituatie in het gezin

 • Meer dan zes op de tien ouders leven in een gezin waar twee partners werkend zijn (62,7%).
 • Eén op vijf is een alleenstaande werkende ouder (20,5%).
 • Eén op tien ouders leeft in een koppel waarvan één partner werkt (12,5%).
 • Slechts 1% van de ouders leeft in koppel waarvan niemand werkt.
 • Tenslotte is 3% een alleenstaande niet-werkende ouder.

Het heel lage aandeel niet-werkenden valt op. Dat doet vermoeden dat deze groep mogelijk ondervertegenwoordigd is in de studie.