Verschillende partners werkten mee aan de gezinsenquête.

Samenwerken

Voor het uitwerken van de gezinsenquête gingen we te rade bij verschillende experten in gezinsbeleid, gezinswetenschappen en onderzoeksmethoden. Soms voor kleine vragen, vaak ook voor dieperliggende of meer complexe vraagstukken.

Een aantal van deze experten maken deel uit van het wetenschappelijk begeleidingscomité dat van bij de start van het onderzoek een sterk adviserende rol kreeg. Dit comité bestaat uit leden van diverse overheidsdiensten en de academische wereld.  

Onderzoeksmethode

We wilden gezinnen met kinderen tussen 0 en 25 jaar in Vlaanderen bevragen. We schreven 9.000 gezinnen aan met de vraag om deel te nemen aan de gezinsenquête. 

Het Rijksregister bood de mogelijkheid om steekproeven te trekken uit de bevolkingsregisters. Hiervoor moesten we toelating aanvragen bij de Dienst Toegang van het Rijksregister. We kregen toelating op 24/12/2020 (beslissing 97/2020). In deze machtiging werden een aantal randvoorwaarden opgesomd die de privacy van de deelnemende gezinnen moet waarborgen. Zo kregen we zelf de namen en adressen van de uitgelote personen niet en stond het Rijksregister in voor het adresseren en verzenden van de vragenboekjes. 

Dataverzameling

In 2021 selecteerde het Rijksregister – volgens het principe van toevalssteekproeven - 9.000 personen met een kind jonger dan 25 jaar om deel te nemen aan de gezinsenquête. Deze personen kregen een introductiebrief en een lijvig vragenboekje in de brievenbus.

Voor het verzenden van de vragenlijsten werkten we volgens de principes van de ‘Total Design Method’ zoals die opgesteld zijn door Don Dillman en collega’s, experten op het gebied van dataverzameling, en waarin gestreefd wordt naar een maximale deelname aan de enquête. 

Resultaten

Een derde van de aangeschreven personen nam uiteindelijk deel. De verkregen resultaten zijn representatief voor gezinnen met minstens één kind jonger dan 25 jaar in het Vlaamse Gewest voor de kenmerken geslacht, leeftijd, gezinstype en herkomst. De resultaten vindt u per thema op deze website terug. Een uitgebreide rapportage over de onderzoeksopzet, steekproeftrekken en dataverzameling vindt u terug in het methodologisch rapport.