De combinatie gezin en werk

Een goede balans vinden tussen gezin en werk is voor ouders cruciaal.

Gezinsvriendelijke werkgever

 • Een meerderheid van de ouders (77,4%) geeft aan begrip te krijgen van hun werkgever bij familiale problemen. Dit begrip blijkt heel belangrijk te zijn. Ouders die kunnen rekenen op begrip van de werkgever bij familiale problemen, geven veel vaker aan dat de combinatie gezin en werk goed te doen is.
 • Het is voor 73,1% van de werkende ouders ook niet zo moeilijk om op korte termijn een dag verlof te nemen.
 • De meerderheid van de ouders kan vakantiedagen vrij kiezen (66,2%) en ouderschapsverlof opnemen (58,8%).
 • Van thuis uit werken, tijdelijk deeltijds werken en overuren omzetten in vakantiedagen kan voor ongeveer vier op tien ouders.
 • Vanuit een satellietkantoor werken kan voor slechts een zeer klein deel van de ouders (14,3%).

Mogelijkheden om gezin en werk te combineren

 • Iets meer dan de helft van de ouders (55,5%) kan op een werkdag zijn kinderen naar school of de opvang brengen zonder hiervoor verlof te moeten nemen.
 • Bijna de helft van de ouders (49,4%) kan met zijn kind(eren) op een werkdag naar bv. de dokter of de tandarts zonder hiervoor verlof te moeten nemen. Voor één op de vijf ouders is dit niet mogelijk.
 • Eén op de vier ouders kan zijn kind om half vier ophalen aan de schoolpoort (25,8%). Voor meer dan 4 op de 10 respondenten is dat niet mogelijk.
 • Bijna één op drie ouders (32,1%) kan zijn kinderen vóór 17u naar buitenschoolse activiteiten brengen.
 • Meer dan de helft van de ouders kan zijn/haar kind(eren) na 17u naar naschoolse activiteiten brengen (55,1%)

Voor al deze vragen zijn er verschillen naar achtergrondkenmerken, en we vinden de grootste verschillen naar statuut. Zelfstandigen kunnen bv. vaker dan de andere beroepsstatuten op een werkdag hun kind(eren) naar school of de opvang brengen zonder hiervoor verlof te moeten nemen (71,3%). Arbeiders kunnen dit het minst vaak (slechts 33,9%). 70,4% van de zelfstandigen kan met zijn/haar kind naar de dokter of de tandarts gaan zonder verlof te moeten nemen, vergeleken met 40,2% van de arbeiders. Zelfstandigen kunnen ook vaker hun kind ophalen aan de schoolpoort om half vier (41,9% versus 23,8% van de arbeiders).

 • Meer dan één op de vijf ouders hebben hun kind(eren) al eens een buitenschoolse activiteit moeten weigeren omdat zijzelf of de partner het vervoer naar de activiteit praktisch niet geregeld kregen omwille van het werk.

Invloed van het werk op het gezin en omgekeerd

Ervaren ouders conflict tussen gezin en werk?

 • Eén op de drie werkende ouders geeft aan dat ze activiteiten van het gezin moet missen door de hoeveelheid tijd die men aan het werk moet besteden. Omgekeerd geeft slechts 7,6% aan dat men activiteiten van het werk moet missen door de tijd die men aan het gezin besteedt.
 • Het gezin heeft ook emotioneel nauwelijks een negatieve invloed op het werk (6,5%), terwijl wel 24% van de respondenten aangeeft vaak emotioneel uitgeput thuis te komen van het werk.
 • Bijna 40% van de ouders geeft aan dat de aanpak op het werk helpt om een betere ouder en partner te zijn. Omgekeerd geeft ook 33,6% van de ouders aan dat de manier van problemen aanpakken thuis ook op het werk nuttig is. 

Deze resultaten liggen in dezelfde lijn als in 2016.
In 2021 geven ouders minder vaak aan activiteiten van het gezin te moeten missen door de hoeveelheid tijd dat ze aan het werk moeten besteden. Mogelijk is dit een effect van de coronapandemie, waardoor het voor meer ouders mogelijk is om van thuis uit te werken en er minder activiteiten mochten plaatsvinden.