Nulmeting klachtrecht in jeugdhulpvoorzieningen

In januari 2024 start Zorginspectie met inspecties rond het thema klachtrecht in verschillende voorzieningen voor jeugdhulp. De nulmeting wordt eerst uitgevoerd bij de diensten voor pleegzorg en bij verschillende aanbodsvormen van de organisaties voor bijzondere jeugdzorg.

Categorie: 
Zorginspectie