Rapport Gedwongen opnames in Vlaanderen 2017

Rapport Gedwongen opnames in ziekenhuizen 2017

Gedwongen opname is een gevoelig en controversieel onderwerp dat regelmatig onder de aandacht komt. Vrijheid en veiligheid behoren immers tot de fundamentele rechten van de mens.

Rapport vrijheidsbeperkende maatregelen in de gehandicaptensector

In het kader van de Zorginspectiebrede thema-inspecties rond vrijheidsbeperkende maatregelen, werden inspecties uitgevoerd in de gehandicaptensector (minderjarigen).
Het syntheserapport van de bezochte zorgaanbieders kan u hier vinden.
Intussen maakte Zorginspectie ook werk van opvolgingsinspecties. We zagen dat de sector met onze opmerkingen terdege rekening hield en waar nodig heeft ingezet op verbeteringen.

Rapport gedwongen opname in Vlaanderen 2016

Gedwongen opname is een gevoelig en controversieel onderwerp dat regelmatig onder de aandacht komt. Vrijheid en veiligheid behoren immers tot de fundamentele rechten van de mens.

Psychiatrische verzorgingstehuizen - financiële inspectieronde 2017-2018

Samenvattend rapport over de financiële organisatie van de PVT, gebaseerd op de exploitatieresultaten 2014-2015-2016.

Rapport over de vrijheidsbeperkende maatregelen in de OOOC en de proeftuinen

Rapport van 20 juni 2018 over de vrijheidsbeperkende maatregelen in de onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra en de proeftuinen

Rapport gedwongen opname in Vlaanderen 2015

Gedwongen opname is een gevoelig en controversieel onderwerp dat regelmatig onder de aandacht komt. Vrijheid en veiligheid behoren immers tot de fundamentele rechten van de mens.