Beleidsrapport warmteactieplan in woonzorgcentra

Woonzorgcentra in Vlaanderen nemen actief maatregelen om hun bewoners te beschermen bij warm weer. Dat blijkt uit de resultaten van 137 warmteactieplan-inspecties die Zorginspectie vorige zomer tijdens erg warme dagen uitvoerde. Op basis van deze inspecties stelde Zorginspectie een beleidsrapport op.

Beleidsrapport medicatie in woonzorgcentra

Het medicatiebeleid is een vast onderdeel van de opvolginspecties van Zorginspectie in de woonzorgcentra.
Zorginspectie maakte op basis van de inspectieresultaten (inspecties vanaf 01-10-2022) een beleidsrapport.

Voortgangsrapport bij de inspectie van het thema suïcidepreventie in de geestelijke gezondheidszorg

Naast de inspectieverslagen over suïcidepreventie binnen de geestelijke gezondheidszorg, wordt tijdens het verloop van de inspecties ook een voortgangsrapport bijgehouden met de inspectieresultaten.

Rapport Gedwongen opnames in Vlaanderen 2017

Rapport Gedwongen opnames in ziekenhuizen 2017

Gedwongen opname is een gevoelig en controversieel onderwerp dat regelmatig onder de aandacht komt. Vrijheid en veiligheid behoren immers tot de fundamentele rechten van de mens.