Het verhaal van Musti Önlen, oprichter en coördinator van Homie vzw.

"Homie is één grote familie voor dak- en thuisloze jongeren die weinig sociaal netwerk hebben."

"Ik heb stress", zegt Musti als we binnenkomen. "14 dakloze jongeren hebben zich in één week tijd aangemeld en ik moet een opvangplaats voor hen vinden. Ze kunnen niet terecht in het reguliere circuit vanwege de lange wachtlijsten en hun multi-problematiek." Voor Musti is sociaal werk geen job, maar een roeping. Een passie waar hij 24u/24 mee bezig is. De missie van Homie is ervoor zorgen dat geen enkele dak- of thuisloze jongere tussen de 18 en 25 jaar een nacht op straat hoeft door te brengen. Musti is ervaringsdeskundige en kwam op zijn 15de zelf op straat terecht, omdat zijn ouders zijn seksuele geaardheid niet accepteerden. De begeleiders die hem toen opvingen is hij zo dankbaar, dat hij iets terug wil doen voor de samenleving. Daarom koos hij voor sociaal werk.

Homie vzw is een burgerinitiatief dat Musti net voor de coronacrisis oprichtte. In de eerste plaats voor noodopvang. Samen met vrijwilligers, lokale ondernemers, gezinnen, ... biedt hij jongeren een veilige thuishaven. "Eerst helpen wij hen rust vinden. Dakloos zijn, is enorm stresserend", legt Musti uit. "Nadien bekijken we in welke levensdomeinen ze hulp willen. Dat kan gaan van werk, een woonst, een hobby vinden, een opleiding volgen, administratie en financiën op orde brengen, een uitkering bekomen, ... tot werken aan persoonlijke ontwikkeling." Homie kan rekenen op verschillende partners. Zo helpt een advocatenkantoor uit de buurt met het juridische, hotels stellen tijdelijke kamers ter beschikking en de Rotary schonk twee extra caravans.

"Ik controleer de jongeren niet, maar werk aan een vertrouwensband. Hierdoor vertellen ze uiteindelijk alles spontaan. Ik ben een 'Bro' voor hen."

Alles begon drie jaar geleden met één caravan in een woonwijk, ondertussen zijn het er drie. De jongeren verblijven er drie maanden tot ze een huurwoning vinden. Voor praktische zaken kunnen ze terecht bij verschillende buurtbewoners. Vandaag heeft Homie naast de caravans ook 11 crisisopvanggezinnen, een appartement voor een koppel en een opvanghuis waar drie jongeren terecht kunnen. Bij Osso, het inloophuis dat Homie vzw samen met Arktos vzw uitbaat, kunnen jongeren overdag terecht om zich te ontspannen, hun ervaringen te delen en vragen te stellen. Op vrijdag worden er groepsactiviteiten georganiseerd. Ze wandelden in 2022 samen naar Compostella, vertrekken in mei 2023 op bezinningstocht naar de Sahara en werken aan hun persoonlijk ontwikkelingsplan.

"We zijn hun laatste strohalm. Ze kunnen altijd op ons terugvallen."

"Jongeren voelen zich hier echt thuis," vertelt Musti. "Ze blijven gedurende het hele traject zelf aan het stuur zitten. Ik ben enkel hun vertrouwenspersoon, geef advies, ondersteun waar nodig en leidt hen naar de juiste partnerorganisaties", vertelt Musti. "Alles gebeurt in samenspraak met de jongeren. De regels van Osso zijn bijvoorbeeld ontstaan uit een focusgroep met hen. Ze zijn vertegenwoordigd in onze raad van bestuur en bij elke nieuwe bewoner in ons opvanghuis houden we een groepsgesprek. Ze kiezen trouwens de activiteiten zelf." Ook bij dit interview sluit een van hen aan. Hij vertelt enthousiast over de solidariteit tussen iedereen. Dat Musti jongeren naast een thuis ook een stem geeft, is duidelijk.

"Ik krijg veel complimenten over Homie, maar daarmee wordt niet alles opgelost."

Musti coördineert alles in zijn eentje. Dankzij projectmiddelen kunnen we tijdelijke werkkrachten aanwerven, maar er is te weinig structureel budget om extra professionals in te schakelen voor een lange termijn. Dat zet de werking onder druk. Door het gebrek aan langdurige subsidies is het statuut van Homie onzeker. Extra werkdruk is er ook door de wooncrisis. “Door die crisis vinden onze jongeren niet snel genoeg een eigen woonst. De overheid moet echt meer investeren in betaalbaar wonen en in maatwerk voor deze groep jongeren. Nu is er een tekort aan opvang en aan de juiste begeleiding”, beklemtoont Musti. Er is duidelijk nog werk aan de winkel.

Foto campagnemateriaal

Toon de kracht van sociaal werk

Ook jij kan de campagne mee helpen verspreiden: deel de straffe verhalen uit de campagne en toon de kracht van sociaal werk. Er zijn affiches, materiaal voor op sociale media, filmpjes, banners,...

Download campagnemateriaal

Davy

"98 mensen kunnen bij mij met al hun vragen terecht"

Bekijk het interview

Anja

"100 medewerkers ondersteunde ik dit jaar bij het toegankelijk maken van hun hulpverlening"

Bekijk het interview

Gonda

"37 anderstaligen oefenen elke week hun Nederlands met ons."       

Bekijk het interview

Leen

"30 mensen in armoede gaf ik een stem in het klimaatdebat."

Bekijk het interview

Fatima

"50 buren werken met ons aan hun fysieke en mentale gezondheid"

Bekijk het interview

Musti

"58 dakloze jongeren gaven wij opnieuw een thuis"

Bekijk het interview