98 mensen kunnen met al hun vragen bij mij terecht.    

Het verhaal van Davy Vanwijnsberghe, maatschappelijk werker bij het OCMW in Kortrijk.

"Weinig mannen worden maatschappelijk werker. Het is nochtans een heel boeiende job."

Davy is een zij-instromer. Na zijn middelbare school werkte hij 19 jaar in de logistiek, volgde in avondschool een opleiding maatschappelijk werk en deed stage in de bijzondere jeugdzorg. "Ik was jaloers op mijn vrouw die in de zorgsector werkt en het altijd over een tof team had. Dat wilde ik ook. Het sociale heeft me altijd geïnteresseerd. Ik kom graag op voor de underdog", verklaart Davy zijn carrièreswitch. "Deze job doe ik ontzettend graag. Ik zou echt niks anders meer willen doen. Ook mannen kunnen hier echt het verschil maken."

"Veel mensen botsen op het gebrek aan dienstverlening en op de digitalisering."

Eerst en vooral doet Davy sociaal onderzoek. Dat betekent alle noodzakelijke informatie verzamelen over de situatie van een cliënt en er bijvoorbeeld voor zorgen dat wie recht heeft op een leefloon er eentje krijgt. Daarnaast helpt hij zijn 98 cliënten met alle mogelijke vragen. Van huisvesting, een school of kinderopvang zoeken tot huurgeschillen oplossen, de mutualiteit en administratie in orde brengen, enz. "Cliënten sturen me via WhatsApp foto's van brieven die ze ontvingen en waarmee ze geen raad weten. Ook digitaal zaken regelen, is voor velen niet makkelijk. Inloggen op MijnBurgerprofiel bijvoorbeeld. Hen bijscholen zou kunnen helpen. Zonder sociaal werk zouden die mensen zich nergens gehoord voelen. Ze hebben écht een aanspreekpunt nodig. Dat vinden ze nergens anders. Dienstverlening wordt overal afgebouwd."

"Sociaal werk geeft mensen dat duwtje in de rug dat ze nodig hebben om hun leven vorm te geven."

"Benoemen wat er goed loopt en het niet enkel over problemen hebben, geeft al een duwtje", zegt Davy. Door oog te hebben voor noden die niet ingevuld raken, heeft hij al belangrijke zaken kunnen veranderen. Hij kaartte op teamvergaderingen bijvoorbeeld herhaaldelijk aan dat er een rechtstreekse contactpersoon voor nieuwkomers nodig was bij Stad Kortrijk. De wachttijden voor een afspraak waren immers lang, waardoor het leefloon van sommige mensen niet op tijd kon verlengd worden en ze geen uitkering hadden. Uiteindelijk kreeg Davy een naam door van iemand bij Stad Kortrijk die hij rechtstreeks kan contacteren als hij via de gebruikelijke weg geen antwoord krijgt. "Tijdens de lockdown zorgden we ook dat wie Nederlandse les volgde, een laptop had voor online les thuis", zegt Davy. "Zulke dingen maken een groot verschil. Mensen voelen dat ze erkend worden of zelfs gewoon dat ze bestaan."

"Sinds onze reorganisatie werken we heel generalistisch, dus niet meer in hokjes."

Elke cliënt heeft één maatschappelijk werker die hem helpt met alle vragen over alle levensdomeinen. "Ik ken zelf niet alle antwoorden, maar ik zoek altijd waar we die kunnen vinden", vertelt Davy. "Je kan alles vragen bij Stad Kortrijk, zolang je maar goed argumenteert en dat doe ik." Nabijheid vindt Davy heel belangrijk. Niet alleen bereikbaar zijn voor cliënten en hen ontvangen in een huiselijke omgeving, maar zich ook inleven in hun situatie. Naast hen gaan staan en niet boven hen. "Op het einde van mijn stage vertelde een jongen me dat hij nooit het gevoel had gehad dat ik zijn 'begeleider' was. Dat vond ik een mooi compliment. Wanneer iedereen zich meer zou inleven, dan zouden kwetsbare mensen minder schuldgevoel worden aangepraat", voegt Davy er nog aan toe.

"Mijn dag is goed als ik iets bekom voor mensen, kleine of grote dingen."

"Vorige zomer is het me gelukt om, na contact met een brugfiguur onderwijs, drie zusjes van een Palestijns gezin in te schrijven in één school. Zo konden ze samen blijven, wat eerst niet kon. Dat geeft me enorme voldoening. Ik zorgde ook dat een heel gemotiveerde dame een opleiding aan hogeschool VIVES mocht starten. Haar Nederlands was nog niet goed genoeg, maar dat verbetert ze tegelijkertijd in avondschool. Daar ben ik fier op."

Foto campagnemateriaal

Toon de kracht van sociaal werk

Ook jij kan de campagne mee helpen verspreiden: deel de straffe verhalen uit de campagne en toon de kracht van sociaal werk. Er zijn affiches, materiaal voor op sociale media, filmpjes, banners,...

Download campagnemateriaal

Gonda

"37 anderstaligen oefenen elke week hun Nederlands met ons."       

Bekijk het interview

Fatima

"50 buren werken met ons aan hun fysieke en mentale gezondheid"

Bekijk het interview

Leen

"30 mensen in armoede gaf ik een stem in het klimaatdebat."

Bekijk het interview

Davy

"98 mensen kunnen bij mij met al hun vragen terecht"

Bekijk het interview

Anja

"100 medewerkers ondersteunde ik dit jaar bij het toegankelijk maken van hun hulpverlening"

Bekijk het interview

Musti

"58 dakloze jongeren gaven wij opnieuw een thuis"

Bekijk het interview