100 medewerkers ondersteunde ik dit jaar bij het toegankelijk maken van hun hulpverlening.

Het verhaal van Anja Van Impe, Beleidsstafmedewerker bij CAW Oost-Vlaanderen.

"Wanneer mensen onze deur niet vinden of niet over de drempel geraken, kunnen we niets betekenen voor elkaar."

Anja beantwoordt heel diverse vragen van CAW-medewerkers. Haar focus ligt op diversiteit, toegankelijkheid en inclusie. Die wil ze bevorderen binnen het CAW en binnen de samenleving. "Toegankelijkheid is van cruciaal belang", zegt Anja. "Iedereen moet gebruik kunnen maken van onze hulp- en dienstverlening".

"Hulpverleners en hulpvragers moeten in dialoog kunnen gaan met elkaar. Wanneer je naast elkaar blijft praten, omdat je elkaar niet verstaat, kan je onmogelijk samen een antwoord zoeken op een hulpvraag. Daarom zorgen we er bijvoorbeeld voor dat er tolken ingeschakeld worden, zowel bij anderstalige als bij dove hulpvragers. Wij nemen de financiering op ons, omdat dit geen drempel mag zijn voor hulpverlening."

"Mijn passie binnen het sociaal werk is gegroeid vanuit mijn eigen noden en ervaring."

Anja is zelf doof en weet dus als geen ander waarover ze spreekt. "Kunnen communiceren met elkaar is heel belangrijk. Wanneer je in contact kan treden met anderen, krijg je het gevoel dat je ertoe doet. Dat gevoel wil ik ook andere mensen geven. De obstakels en vooroordelen die er zijn, raakten me zelf in mijn ontwikkelijking en in mijn onafhankelijkheid. Van 'Ze zal wel dom zijn, want ze is doof' tot 'We zullen het maar niet aan haar vragen, want ze verstaat ons toch niet. Dus beslissen we in haar plaats.’ Zo mis je de verbinding die nodig is om te kunnen weten wat de ander nodig heeft, om jezelf te ontwikkelen en om te ontdekken wat betekenis geeft aan wie je bent en wat je doet. Vandaar mijn drive om obstakels weg te werken."

"We moeten focussen op mogelijkheden en niet op beperkingen, maar we moeten wel rekening houden met die beperkingen."

Anja pleit ervoor dat bij alles wat ontworpen wordt, van een gebouw tot hulp- en dienstverlening, gedacht wordt aan iedereen. Zoveel mogelijk mensen moeten er gebruik van kunnen maken. Anders moet je achteraf aanpassingen doen aan gebouwen en die kosten geld. Denk maar aan een deur verbreden voor een dubbele kinderwagen of rolstoel én een helling voor die deur plaatsen. Het betekent ook infobrochures aanbieden op verschillende hoogtes zodat die zowel zittend als staand bereikbaar zijn. Of korte en gestructureerde communicatie voorzien voor wie minder geletterd is of weinig tijd heeft om te lezen

"De diensten die we aanbieden, moeten even goed toegankelijk zijn voor iedereen. Zo hebben we ons educatief programma voor Oekraïense vluchtelingen omgezet naar gebarentaal, want ook onder hen zijn er doven." Daarnaast pakt Anja, samen met haar collega's, vooroordelen aan. Zo ontwikkelde het CAW een gedragscode die elke nieuwe medewerker ondertekent bij zijn contract. Hierdoor wordt er al vanaf dag één over gereflecteerd.

"Zonder verbinding is er eenzaamheid."

"Ik ben trots op onze CAW-medewerkers die bruggenbouwers zijn in de samenleving", zegt Anja. "Zonder sociaal werk zou die uit eilandjes bestaan, zonder verbinding, met nog veel meer eenzaamheid tot gevolg."

Foto campagnemateriaal

Toon de kracht van sociaal werk

Ook jij kan de campagne mee helpen verspreiden: deel de straffe verhalen uit de campagne en toon de kracht van sociaal werk. Er zijn affiches, materiaal voor op sociale media, filmpjes, banners,...

Download campagnemateriaal

Davy

"98 mensen kunnen bij mij met al hun vragen terecht"

Bekijk het interview

Leen

"30 mensen in armoede gaf ik een stem in het klimaatdebat."

Bekijk het interview

Musti

"58 dakloze jongeren gaven wij opnieuw een thuis"

Bekijk het interview

Fatima

"50 buren werken met ons aan hun fysieke en mentale gezondheid"

Bekijk het interview

Gonda

"37 anderstaligen oefenen elke week hun Nederlands met ons."       

Bekijk het interview

Anja

"100 medewerkers ondersteunde ik dit jaar bij het toegankelijk maken van hun hulpverlening"

Bekijk het interview