Live: sessies

Ben je er live bij in Antwerpen? Dan hebben we een uitgebreid en sterk programma. Kies een workshop, presentatie of debat. 

Zit je liever niet de hele dag stil: je kan de sessies combineren met een van de wandelingen langs Antwerpse sociaalwerkpraktijken.

9.30-10.45 uur

Openingsshow

9.30 - 10.45 uur | Elisabethzaal

11.15-12.30 uur

Werk maken van inclusie

11.15-12.30 uur | Elisabethzaal

Werken in een superdiverse samenleving gaat over meer dan het werk dat je voor de doelgroep doet. Ook binnen je eigen organisatie vraagt dit om een sterk diversiteits- en inclusiebeleid. Van selectie- en aanwervingsprocedures, tot de manier waarop je met collega’s communiceert en het welzijn van je medewerkers.

Ben jij een leidinggevende, HR-medewerker, beleidsmedewerker of bestuurder van een zorg-, welzijns-, of socio-culturele organisatie? Ontdek in deze workshop hoe je voor je eigen organisatie een diversiteits- en inclusiebeleid ontwikkelt.

Sprekers: Maret Dakaeva (Hands-on Inclusion), Ilse Hacketal (SAAMO), Uwi Van Hauwermeiren (Hands On Inclusion) en Veerle Van Gestel (KDG)

Organisatoren: Landry Mawungu (Hannah Arendt Instituut), Wendy Moons (Hands-on Inclusion) en Mieke Schrooten (Odisee)

Sociaal werkers over de passie voor hun job

11.15-12.30 uur | Darwin

Zes enthousiaste praktijkwerkers krijgen het woord. Wie zijn ze ? Wat doen ze? Wat betekent het om sociaal werker te zijn? Waarom hebben ze voor deze job gekozen? Wat is hun drive? En hoe kijken ze naar het sociaal werk in Vlaanderen en Brussel?

Sprekers: Sounia Agourram (SAAMO Antwerpen), Jonathan Eggermont (Uit De Marge Menen), Michelle Ginée (OCMW Gent), Ivy Goutsmit (FMDO), Mustafa Harraq (ACV Limburg) en Lieve Polfliet (CAW Oost-Brabant)

Organisatoren: Nico Bogaerts (Sociaal.Net) en Peter Goris (Sociaal.Net)

Nabijheid in digitale tijden

11.15-12.30 uur | Gorilla 1

De COVID pandemie ontregelde de organisatie van dienst-, hulp- en zorgverlening ingrijpend. ‘Bereikbaar zijn’ betekende meer dan ooit zoeken naar hoe we nabij kunnen zijn én blijven als afstand de regel is. Al was niet iedereen gewonnen voor online werken, de digitale aanpak werkte wel. Tegelijkertijd werd de realiteit van digitale ongelijkheid pijnlijk duidelijk.

In deze sessie breken we een lans voor internet als mensenrecht en laten we ons inspireren door sterke digitale sociaal werk praktijken die nabijheid in tijden van afstand mogelijk maken.

Sprekers: Mattia De Pauw (SAAMO), Katleen Alen (Fara), Nathalie Kuppens (Atlas), Celine Mys (Familiehulp), Wies Anders (stad Leuven) en Marjolein Verbeke (vzw Kompas)

Organisatoren: Sandra Beelen (SAM, steunpunt Mens en Samenleving), Philippe Bocklandt (Arteveldehogeschool), Davy Nijs (Mediawijs)

Politiserend werken: concrete handvatten voor de praktijk (volzet) 

11.15-12.30 uur | Okapi 1

Als sociaal werker kom je voortdurend in contact met kwesties van ongelijkheid, onrecht, discriminatie. De voorbije maanden werkten enkele sociaal werkers uit diverse domeinen een afwegingskader uit voor jouw politiserend handelen. Hoe herken je kwesties? Hoe maak je mensen bewust van machtsongelijkheden? Hoe neem je mensen mee in politiserende praktijken?
 
In deze workshop geven we je graag handvatten om concreet met politisering aan de slag te gaan.

Organisatoren: Bart Van Bouchaute (Arteveldehogeschool) en Nele Vanderhulst (Socius)

Hulpverlening op mensenmaat pakt onderbescherming aan (volzet) 

11.15-12.30 uur | Okapi 2

Onderbescherming is een robuust probleem met vele gezichten. Hoe kunnen we met slim vormgegeven hulpverlening dit probleem aanpakken? 

Twee praktijken nemen je mee in hun proces. Of het nu over betere hulpverlening voor dak- en thuislozen gaat, waar Cabrio antwoord op biedt door als dedicated team sectoroverschrijdend en multi-disciplinair te werken. Of dat de rechtentoekenning bij cliënten verbeterd wordt doormiddel van een Service Design-traject, zoals bij OCMW Beveren. Hulpverlening hertekenen werkt.

Sprekers: Theo Christoffels (Cabrio) en Kirsten Heyrman (OCMW Beveren) 

Organisatoren: Griet Briels (VVSG) en Lifa Ouald Chaib (SAM Steunpunt Mens en Samenleving)

Sociaal werk heeft impact. Hoe meten we dat? (volzet) 

11.15-12.30 uur | Okapi 3

Sociaal werk draagt bij aan sociale verandering. Hoe kan het sociaal werk zijn bijdrage aan die verandering benoemen en in kaart brengen? ‘Impactevaluatie’ is één van de manieren om dit te doen. Maar hierachter gaan heel wat verschillende invullingen schuil. 

MISSION (OCMW Kortrijk), ArmenTeKort, Solidair Mobiel Wonen en Idea Consult vertellen over hun ervaring met impactevaluatie. Samen met jou bespreken ze de valkuilen en inzichten die daaruit voortkwamen. 

Sprekers: Jan Depauw (UAntwerpen), Maarten Francois (OCMW Kortrijk), Bjorn Koopmans (Idea-Consult) en Peter Raeymaeckers (UAntwerpen). De sprekers van ArmenTeKort en Solidair Mobiel Wonen worden later aangekondigd. 

Organisatoren: Jan Depauw (UAntwerpen) en Peter Raeymaeckers (UAntwerpen)

13.30-14.45 uur

Boekvoorstelling: Publiek gaan!

13.30-14.45 uur | Elisabethzaal

Politiserend werken is een krachtige en specifieke manier om je politieke opdracht als sociaal werker vorm te geven. Meer dan 50 mensen werkten mee aan een nieuw boek van Socius over politiserend handelen in het sociaal werk. Praktijkwerkers, academici, opleiders en opiniemakers geven zo mee invulling aan één van de vijf krachtlijnen zoals gedefinieerd tijdens de vorige Sociaalwerkconferentie.
 
Tijdens deze boekvoorstelling staan we stil bij de essentie van politiserend werken en gaan praktijkwerkers met elkaar in gesprek.

Sprekers: Najila Aloui (Avansa Citizenne), Joris De Corte (UGent), Els Hertogen (11.11.11.), Diana Zangari (SAAMO Limburg) en Sanne Coremans (APSMO). Onder de moderatie van Gie Van den Eeckhaut (Socius)

Organisatoren: Fred Dhont (Socius) en Nele Vanderhulst (Socius)

COVID: De wereld herontdekt sociaal werk

13.30-14.45 uur | Darwin

Het belang van sociaal werk stond tijdens de coronacrisis uitdrukkelijk hoger op de agenda. De gezondheidscrisis was ook een sociale crisis, die mensen in een kwetsbare leefsituatie nog kwetsbaarder maakte. Sociaal werkers werden uitgedaagd om hun werkmethodes aan te passen of kregen ongewild nieuwe opdrachten.

Dat sociaal werk ertoe doet, werd wel duidelijk. Maar we moeten opletten dat sociaal werk niet beperkt wordt tot noodhulp of alleen nog maar specifieke taken krijgt toebedeeld. In deze sessie vertellen professionals uit zowel het beleid als de praktijk over hun ervaring en hoop voor de toekomst.

Sprekers: Philippe De Coene (Schepen van sociale vooruitgang Kortrijk), Sylvia Hubar (WGC Ridderbuurt), Ümit Karanfil (Federatie OCMW maatschappelijk werkers), Ann Van Dorpe (Schepen van Sociale Zaken Pelt), Steven Van Hemelrijk (Zuidpoort Gent) en Henk Van Hootegem (interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede).

Organisatoren: Nico Bogaerts (Sociaal.Net) en Peter Goris (Sociaal.Net)

Daar waar het schuurt: politiseren in het veld (volzet)

13.30-14.45 uur | Gorilla 1

Sociaal werkers zien in hun praktijk veel structureel sociaal onrecht dat niet onder de radar kan blijven. Daarom moeten ze politiseren en zo sociale problemen publiek maken. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Organisaties verlaten niet graag de veilige paden. Overheden zien het sociaal werk liever uitpakken met realisaties dan met ongemakkelijke waarheden. 

In deze sessie vertellen sociaal werkers hoe politisering schuurt in hun eigen praktijk en in de samenleving. We gaan samen op zoek naar manieren hoe het sociaal werk meer kan politiseren.

Sprekers: Peter Beatse (Lejo), Manou Vandecruys (BXL Refugees), Ellen Derluyn en Lore Louwagie (het Welzijnshuis Stad & OCMW Roeselare)

Organisatoren: Jan Naert (Arteveldehogeschool) en Klaas Poppe (SAM Steunpunt Mens en Samenleving)

Verandering maak je zelf (volzet)

13.30-14.45 uur | Okapi 1

Impactevaluatie gaat over verandering. Welke verandering wil jij teweeg brengen met jouw werk? Hoe bereik je die concreet? Voordat je impact begint te maken, teken je die uit in een veranderingstheorie.

In deze sessie vertellen praktijkwerkers over hun ervaring met het werken met een veranderingstheorie. Ze vertellen over waarom ze ermee werkten, hoe ze die opstelden, en tot welke inzichten dat heeft geleid. Hadden ze de gehoopte impact? 

Sprekers: Els De Waele (SAM Steunpunt Mens en Samenleving), Joke Jannes (SAAMO Provincie Antwerpen), Marijke Moens (ArmenTeKort), Peter Raeymaeckers (UAntwerpen), Alain Rigaux (Emino), Myriam Suetens (SAAMO Provincie Antwerpen), Theo Vaes (ArmenTeKort), Laura Van Cauwenberg (Emino), Martine Van Geyt (Avansa Antwerpen) en Joke Vanhove (Emino) 

Organisatoren: Els De Waele (SAM Steunpunt Mens en Samenleving) en Peter Raeymaeckers (UAntwerpen)

Sociaal werk zkt. kracht (volzet)

13.30-14.45 uur | Okapi 2

Werken in de sociale sector is belastend. De werkbaarheidsmonitor van Stichting Arbeid en Innovatie toont dat de werkbelasting erg hoog is in de sociale sector. Nieuwe krachten vinden is verre van evident. De instroom in de opleidingen Sociaal Werk neemt wel lichtjes toe, maar staat niet in verhouding met de toename van het aantal studenten in het hoger onderwijs. Heel wat vacatures raken moeilijk gevuld. 

In deze sessie kijken we verder dan de zorgwekkende cijfers en gaan we in op de oplossingen. 

Sprekers: Kirsten D’Hooghe (Verso), Claudia Vigna (Stichting Innovatie & Arbeid) en Robby De Munck (Thuiszorg Vleminckveld)

Organisatoren: Andy De Brabander (Howest) en Femke De Wulf (HOGENT)

Diversiteit troef (volzet)

13.30-14.45 uur | Okapi 3

We leven in een superdiverse samenleving. Het sociaal werk gaat dagelijks aan de slag met de uitdagingen en opportuniteiten die diversiteit met zich mee brengt. Hoe verbind je mensen, hoe zorg je ervoor dat iedereen gehoord wordt? 

Sociaal werkers uit alle hoeken van onze sector vertellen over hun ervaringen en initiatieven. Van het diversiteitsbeleid in het ziekenhuis, tot de begeleiding van vluchtelingen en het verbinden van een buurt: diversiteit speelt in elke praktijk een rol.

Sprekers: Paul Beller (vzw Bij Ons Thuis), Patricia Fruyt (UZ Gent), Barbara Luypaert (Cultureghem), Emine Sahin (SAAMO Limburg), Eveline Muys (OCMW Maldegem LOI) en Quirien Van Waes (OCMW Maldegem LOI)

Organisatoren: Lore Van Dongen (De Ambrassade) en Wim Wouters (Thomas More)

15.00-16.00 uur

Wat betekent nabijheid voor jou?

15.00-16.00 uur | Elisabethzaal

Nabijheid is een modewoord geworden. Het is een krachtlijn van het sociaal werk, die makkelijk onder druk komt te staan. Zeker in coronatijd. Daarom gaan we op zoek naar wat het betekent en vooral, waarom en wanneer we nabij moeten zijn. De ervaringen van sociaal werkers en gebruikers staan centraal. 

Sprekers: Rudi Roose (UGent), Femke Vandecasteele (CAW Oost-Vlaanderen), Marco Van Looy (Betonne Jeugd), Frederik Verhaeghe (GTB Vlaanderen), Ielde Vermeir (HOGENT/ervaringsdeskundige ggz) en Margot Hinnekens (VOEM)

Organisatoren: Sandra Beelen (SAM Steunpunt Mens en Samenleving) en Cis Dewaele (SAM Steunpunt Mens en Samenleving)

Eerstelijn van de toekomst

15.00-16.00 uur | Darwin

Er beweegt van alles op de eerste lijn. Van de nieuwe nota ‘Vroeg en Nabij’, tot het Geïntegreerd Breed Onthaal. De toekomst van de eerste lijn verandert continu. En die toekomst heeft implicaties voor de dagelijkse praktijk van sociaal werkers en gebruikers.

In dit debat kijken we naar die toekomst, door de bril van praktijkwerkers en gebruikers.  Hoe zouden zij die graag zien? En waar moeten we ons op voorbereiden?

Sprekers: An Baeyens (CM Vlaanderen), Anita Cautaers (CAW-Groep), Peter Cousaert (VVSG), Khalid El Hatri (Young FENIX), Bruno Vanobbergen (Agentschap Opgroeien), Karen Van Riel (Recht-Op vzw), Caroline Verlinde (VIVEL) en Inne Van de Ven (SAM, steunpunt mens en samenleving)

Organisatoren: Koen Hermans (KU Leuven) en Lifa Ouald Chaib (SAM, steunpunt mens en samenleving)

De zin van impactevaluatie

15.00-16.00 uur | Gorilla 1

De overheid vraagt meer en meer om impact zichtbaar te maken. Ook het brede sociaal werk maakt daar werk van. Op welke manier maakt het middenveldorganisaties hun impact zichtbaar? Hoe kijkt het beleid daarnaar?

In dit debat spreekt het middenveld over hun ervaring met en bedenkingen bij impactevaluatie. Prominente beleidsmakers reageren en reflecteren op de verhalen uit de praktijk. 

Sprekers: Wouter Beke (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding), Natacha Waldmann (Schepen van Welzijn en Zorg Oostende), Heidi Degerickx (Netwerk Tegen Armoede), Kristel Driessens (KDG), Marc Jans (Socius), Tom Meeuws (Schepen voor Sociale Zaken, Armoedebestrijding, Samenlevingsopbouw, Sociale Economie, Leefmilieu en Erediensten Antwerpen) en Peter Raeymaeckers (UAntwerpen)

Organisatoren: Peter Raeymaeckers (UAntwerpen) en Kristel Driessens (KDG)

Aan de slag met diversiteit (volzet)

15.00-16.00 uur | Okapi 1

Hoe ga je als sociaal werker concreet aan de slag in de superdiverse realiteit? In een interactieve workshop reiken we je talrijke methodieken en tools aan. We vertrekken vanuit cases uit de praktijk, zoals: Hoe ga je om met controversiële uitspraken? Hoe verzeker je toegankelijkheid? Hoe ga je om met taalsensiviteit en hoe ga je cultuursensitief te werk?
 
Sprekers: Khadija Aznag (Agentschap Integratie en Inburgering), Liesl De Weirdt (OCMW Eeklo), Reyhan Görgöz (Arteveldehogeschool), Youcef Naimi (Ceapire), Phillipe Degelin (VIVO) en Marijke Van Petegem (In-Gent)

Organisatoren: Khadija Aznag (Agentschap Integratie en Inburgering), Reyhan Görgöz (Arteveldehogeschool) en Sabine Van Cauwenberge (VVSG)

De kracht van sociaal werk op de eerstelijn (volzet)

15.00-16.00 uur | Okapi 2

Sociaal werk kan een essentiële bijdrage leveren aan eerstelijnszorg. Sociaal werk zorgt voor een brede blik op gezondheid, draagt bij aan de toegankelijkheid van zorg, neemt zorgcoördinatie op in complexe zorgsituaties, en nog veel meer. De actie Sterk Sociaal Werk op de Eerste Lijn onderzocht de meerwaarde van het sociaal werk in de eerstelijnszone. Wat bleek? De integratie biedt veel kansen, al wordt het potentieel van sociaal werk in de eerstelijnszones nog niet overal volledig ingezet.
 
Met twee duo’s uit de zorg- en welzijnssector gaan we in gesprek over de samenwerking tussen zorg en welzijn. Hoe versterkt die samenwerking hun praktijk?

Sprekers: Sofie Spiers (WGC de Kaai), Els Decroo (WGC de Kaai) en Nele Feryn (UGent)

Organisatoren: Marieken Engelen (Intermutualistisch Overleg Diensten Maatschappelijk Werk) en Nele Feryn (UGent)

Zo horen we het eens van een ander

15.00-16.00 uur | Okapi 3

Je vindt sociaal werk in zowat alle hoeken en kanten van de samenleving – van de bedrijfsvloer tot het ziekenhuis, van scholen tot de justitiële wereld, van architecten tot bruggenbouwers tussen onderwijs en thuis. We dragen op zeer veel plaatsen ons steentje bij en die kracht wordt gezien. 

In deze sessie gaan we in gesprek met professionals die samenwerken met sociaal werkers. Wat vinden zij de meerwaarde van het sociaal werk in hun sector?

Sprekers: Peter Pype (Ugent), Henri Heimans (rechter op rust), Jo Boonen (landschapsarchitect)

Organisatoren: Luc Dedroogh (HOGENT) en Wendy Eerdekens (Arteveldehogeschool)

Inkijk in een impacttraject (volzet)

15.00-16.00 uur | Inkomhal

Aan de hand van een posterexpositie nemen CAW Antwerpen en Oost-Vlaanderen, en Solidair Mobiel Wonen uit Brussel je mee in hun impacttraject. Solidair Mobiel Wonen toont hoe zij impact meenamen doorheen hun woonproject. CAW Antwerpen en CAW Oost-Vlaanderen vertellen over het pad dat zij lopen rond hun hulpverleningsmodule ‘ambulante woonbegeleiding’.

Sprekers: Aurelie De Smet (KU Leuven) Bart Dewaele (CAW Oost-Vlaanderen), Edwin Latré (CAW Antwerpen) en Elien Mathys (UAntwerpen), Tineke Van Heesvelde (SAAMO) en Aaron Van Steenlandt (KDG)

Organisatoren: Els De Waele (SAM Steunpunt Mens en Samenleving) en Peter Raeymaeckers (UAntwerpen)

16.15-17.00 uur

Slotshow

16.15-17.00 uur | Elisabethzaal

Live: wandelingen (volzet)

Bekijk hier het programma

Online: sessies

Bekijk het programma