Online: sessies

Je kan de Sociaalwerkconferentie ook perfect online volgen. Beleef een aantal live sessies mee, luister naar Radio Sociale, of neem deel aan de online workshops. Zelfs netwerken met andere sociale professionals kan. Je hoeft niks te missen. 

9.30-10.45 uur

Openingsshow

9.30 - 10.45 uur | Elisabethzaal - livestream

11.15-12.30 uur

Werk maken van inclusie

11.15-12.30 uur | Elisabethzaal - livestream

Werken in een superdiverse samenleving gaat over meer dan het werk dat je voor de doelgroep doet. Ook binnen je eigen organisatie vraagt dit om een sterk diversiteits- en inclusiebeleid. Van selectie- en aanwervingsprocedures, tot de manier waarop je met collega’s communiceert en het welzijn van je medewerkers.

Ben jij een leidinggevende, HR-medewerker, beleidsmedewerker of bestuurder van een zorg-, welzijns-, of socio-culturele organisatie? Ontdek in deze workshop hoe je voor je eigen organisatie een diversiteits- en inclusiebeleid ontwikkelt.

Sprekers: Maret Dakaeva (Hands-on Inclusion), Ilse Hacketal (SAAMO), Uwi Van Hauwermeiren (Hands On Inclusion) en Veerle Van Gestel (KDG)

Organisatoren: Landry Mawungu (Hannah Arendt Instituut), Wendy Moons (Hands-on Inclusion) en Mieke Schrooten (Odisee)

Sociaal werkers over de passie voor hun job

11.15-12.30 uur | Darwin - livestream

Zes enthousiaste praktijkwerkers krijgen het woord. Wie zijn ze ? Wat doen ze? Wat betekent het om sociaal werker te zijn? Waarom hebben ze voor deze job gekozen? Wat is hun drive? En hoe kijken ze naar het sociaal werk in Vlaanderen en Brussel?

Sprekers: Sounia Agourram (SAAMO Antwerpen), Jonathan Eggermont (Uit De Marge Menen), Michelle Ginée (OCMW Gent), Ivy Goutsmit (FMDO Brussel), Mustafa Harraq (ACV Limburg) en Lieve Polfliet (CAW Oost-Brabant)

Organisatoren: Nico Bogaerts (Sociaal.Net) en Peter Goris (Sociaal.Net)

11.30-12.30 uur

De kracht van sociaal werk op de eerstelijn

11.30-12.30 uur | Zoom

Sociaal werk kan een essentiële bijdrage leveren aan eerstelijnszorg. Sociaal werk zorgt voor een brede blik op gezondheid, draagt bij aan de toegankelijkheid van zorg, neemt zorgcoördinatie op in complexe zorgsituaties, en nog veel meer. De actie Sterk Sociaal Werk op de Eerste Lijn onderzocht de meerwaarde van het sociaal werk in de eerstelijnszone. Wat bleek? De integratie biedt veel kansen, al wordt het potentieel van sociaal werk in de eerstelijnszones nog niet overal volledig ingezet.
 
Met twee duo’s uit de zorg- en welzijnssector gaan we in gesprek over de samenwerking tussen zorg en welzijn. Hoe versterkt die samenwerking hun praktijk?

Sprekers: Sofie Spiers (WGC de Kaai) en Els Decroo (WGC de Kaai) en Nele Feryn (UGent)

Organisatoren: Marieken Engelen (Intermutualistisch Overleg Diensten Maatschappelijk Werk) en Nele Feryn (UGent)

Verandering maak je zelf

11.30-12.30 uur | Zoom

Impactevaluatie gaat over verandering. Welke verandering wil jij teweeg brengen met jouw werk? Hoe bereik je die concreet? Voordat je impact begint te maken, teken je die uit in een veranderingstheorie. 

In deze sessie vertellen praktijkwerkers over hun ervaring met het werken met een veranderingstheorie. Ze vertellen over waarom ze ermee werkten, hoe ze die opstelden, en tot welke inzichten dat heeft geleid. Hadden ze de gehoopte impact?

Sprekers: Els De Waele (SAM Steunpunt Mens en Samenleving), Joke Jannes (SAAMO Provincie Antwerpen), Marijke Moens (ArmenTeKort), Peter Raeymaeckers (UAntwerpen), Alain Rigaux (Emino), Myriam Suetens (SAAMO Provincie Antwerpen), Theo Vaes (ArmenTeKort), Laura Van Cauwenberg (Emino), Martine Van Geyt (Avansa Antwerpen) en Joke Vanhove (Emino)

Organisatoren: Els De Waele (SAM Steunpunt Mens en Samenleving) en Peter Raeymaeckers (UAntwerpen)

13.30-14.45 uur

Boekvoorstelling: Publiek gaan!

13.30-14.45 uur | Elisabethzaal - livestream

Politiserend werken is een krachtige en specifieke manier om je politieke opdracht als sociaal werker vorm te geven. Meer dan 50 mensen werkten mee aan een nieuw boek van Socius over politiserend handelen in het sociaal werk. Praktijkwerkers, academici, opleiders en opiniemakers geven zo mee invulling aan één van de vijf krachtlijnen zoals gedefinieerd tijdens de vorige Sociaalwerkconferentie.
 
Tijdens deze boekvoorstelling staan we stil bij de essentie van politiserend werken en gaan praktijkwerkers met elkaar in gesprek.

Sprekers: Najila Aloui (Avansa Citizenne), Joris De Corte (UGent), Els Hertogen (11.11.11.), Diana Zangari (SAAMO Limburg) en Sanne Coremans (APSMO). Onder de moderatie van Gie Van den Eeckhaut (Socius)

Organisatoren: Fred Dhont (Socius) en Nele Vanderhulst (Socius)

COVID: De wereld herontdekt sociaal werk

13.30-14.45 uur | Darwin - livestream

Het belang van sociaal werk stond tijdens de coronacrisis uitdrukkelijk hoger op de agenda. De gezondheidscrisis was ook een sociale crisis, die mensen in een kwetsbare leefsituatie nog kwetsbaarder maakte. Sociaal werkers werden uitgedaagd om hun werkmethodes aan te passen of kregen ongewild nieuwe opdrachten.

Dat sociaal werk ertoe doet, werd wel duidelijk. Maar we moeten opletten dat sociaal werk niet beperkt wordt tot noodhulp of alleen nog maar specifieke taken krijgt toebedeeld. In deze sessie vertellen professionals uit zowel het beleid als de praktijk over hun ervaring en hoop voor de toekomst.

Sprekers: Philippe De Coene (Schepen van sociale vooruitgang Kortrijk), Sylvia Hubar (WGC Ridderbuurt), Ümit Karanfil (Federatie OCMW maatschappelijk werkers), Ann Van Dorpe (Schepen van Sociale Zaken Pelt), Steven Van Hemelrijk (Zuidpoort Gent) en Henk van Hootegem (interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede).

Organisatoren: Nico Bogaerts (Sociaal.Net) en Peter Goris (Sociaal.Net)

13.30-15.00 uur

Politiseren op sociale media

13.30-15.00 uur | Zoom

Wat kunnen sociaal werkers online doen om vanuit hun maatschappelijke missie bij te dragen aan het publieke debat? Vier inspirerende sociaal werkers vertellen hoe zij sociale media inzetten om te politiseren. 
 
Stefan Goemaere is opbouwwerker bij SAAMO in West-Vlaanderen en zet zijn LinkedIn en Twitter in om mee te praten over energiearmoede in Vlaanderen en Europa. Oussama Kasmi is opbouwwerker bij SAAMO in Antwerpen en maakte in samenwerking met 6 jongeren, Kif Kif en Stampmedia de podcastreeks ‘De Andere kant’ en een daaraan gekoppelde fotoreeks op Instagram. Iwein Denayer is hulpverlener bij CAW Halle Vilvoorde en ruimt het puin in de ziel van een hulpverlener door stukken te schrijven op zijn blog en op Sociaal.net. Saida El Fekri is oprichtster en coördinator van Safe Space vzw een sterke netwerker die weet hoe de stemmen van haar doelgroep via de (online)pers bespreekbaar te maken.
 
Sprekers: Stefan Goemaere (SAAMO), Oussama Kasmi (SAAMO), Iwein Denayer (CAW Halle Vilvoorde) en Saida El Fekri (Safe Space vzw)
 
Organisatoren: Meryem El Hahaoui (Stampmedia) en Heidi Zwaenepoel (SAAMO)

Nabijheid in digitale tijden

13.30-15.00 uur | Zoom

Digitale communicatiemiddelen inzetten in het sociaal werk? Waar is dit al een meerwaarde voor de mensen met wie we werken? En hoe omzeilen we als sociaal werker mee bestaande digitale drempels? Laat je tijdens deze online sessie inspireren door sociaal werkers die de voorbije twee jaar digitaal gingen. Je krijgt een inkijk in hun inspirerende initiatieven en zij delen met jou waarom en hoe ze inzetten op digitale inclusie en  blended werken.

Deze workshop wordt gemodereerd door Davy Nijs (Mediawijs) en Jana Verplancke (Arteveldehogeschool)

15.00-16.00 uur

Wat betekent nabijheid voor jou?

15.00-16.00 uur | Elisabethzaal - livestream

Nabijheid is een modewoord geworden. Het is een krachtlijn van het sociaal werk, die makkelijk onder druk komt te staan. Zeker in coronatijd. Daarom gaan we op zoek naar wat het betekent en vooral, waarom en wanneer we nabij moeten zijn. De ervaringen van sociaal werkers en gebruikers staan centraal. 

Sprekers: Rudi Roose (UGent), Femke Vandecasteele (CAW Oost-Vlaanderen), Marco Van Looy (Betonne Jeugd), Frederik Verhaeghe (GTB Vlaanderen), Ielde Vermeir (HOGENT/ervaringsdeskundige GGZ) en Zahra Eljadid (VOEM)

Organisatoren: Sandra Beelen (SAM Steunpunt Mens en Samenleving) en Cis Dewaele (SAM Steunpunt Mens en Samenleving)"

Eerstelijn van de toekomst

15.00-16.00 uur | Darwin - livestream

Er beweegt van alles op de eerste lijn. Van de nieuwe nota ‘Vroeg en Nabij’, tot het Geïntegreerd Breed Onthaal. De toekomst van de eerste lijn verandert continu. En die toekomst heeft implicaties voor de dagelijkse praktijk van sociaal werkers en gebruikers.

In dit debat kijken we naar die toekomst, door de bril van praktijkwerkers en gebruikers.  Hoe zouden zij die graag zien? En waar moeten we ons op voorbereiden?

Sprekers: An Baeyens (CM Vlaanderen), Anita Cautaers (CAW-Groep), Peter Cousaert (VVSG), Khalid El Hatri (Young FENIX), Bruno Vanobbergen (Agentschap Opgroeien), Karen Van Riel (Recht-op vzw), Caroline Verlinde (VIVEL) en Inne Van de Ven (SAM, steunpunt mens en samenleving)

Organisatoren: Koen Hermans (KU Leuven) en Lifa Ouald Chaib (SAM, steunpunt mens en samenleving)

16.15-17.00 uur

Slotshow

16.15-19.45 uur | Elisabethzaal - livestream

Live: sessies

Bekijk het programma

Live: wandelingen (volzet)

Bekijk het programma