Live: wandelingen (volzet)

Ben je er in Antwerpen bij dan kan je ook wandelen langs inspirerende praktijken. Ga nog even goed met je voeten in het Antwerpse werkveld staan, en ontdek hoe je collega sociale professionals het aanpakken. Als je wandelt over de middag, dan voorzien we onderweg een lunch.

11.15-12.45 uur

Samen tegen onderbescherming

11.15-12.45 uur | Vertrek inkomhal

Nog te veel mensen krijgen niet de ondersteuning waar ze recht op hebben. Om sociale bescherming te realiseren moeten sociale organisaties ook lokaal de krachten bundelen. In deze wandeling met opbouwwerkers van SAAMO ontdek je hoe buurtwerk de draaischijf is van lokale samenwerkingsverbanden. 

Locaties: CAW Antwerpen, LIGO Antwerpen en SAAMO Borgerbaan

Organisatoren: Nina Bresseleers (SAAMO), Leen Van den Bulck (SAAMO) en Maryam Barriche (SAAMO)

De publieke ruimte is van iedereen

11.15-12.45 uur | Vertrek inkomhal

Antwerpen-Noord is een dichtbevolkt gebied. De nood aan ruimte is groot. De beschikbare ruimte is beperkt, onderbenut of niet publiek. Deze wandeling werpt een blik op het spanningsveld tussen verschillende groepen die nood hebben aan ruimte. Wandel mee langs verschillende locaties waar sociaal werkers van SAAMO samen met partners werken rond publieke ruimte.

Locaties: Handelstraat, Geelhandplaats, Duinplak en Bibliotheek Permeke

Organisatoren: Marion Vanbossel (SAAMO), Frederike Masure (SAAMO), Ellen Van Doren (SAAMO), Ali El Moussaoui (SAAMO) en Marjan Moris (UAntwerpen)

Van een wijk een buurt maken (fietstocht)

11.15-12.45 uur | Vertrek inkomhal

Ontdek den Dam, een dorpje in de stad, waar tussen de voormalige slachthuizen, vleesrestaurants en pakhuizen 5000 mensen wonen. Een diverse buurt met zowel sociale woningen als chique lofts. Hoe werken die diverse buurtbewoners aan een fijne, leefbare buurt? 

Locaties: Samentuin, SPRK, de Babelbuhne en Buurtwerking Elegast den Dam

Toegankelijkheid: deze wandeling is deels een fietstocht. Fietsen worden voorzien.

Organisatoren: Jeroen Buytaert (Buurtwerking Elegast den Dam) en Timor Nonneman (Buurtwerking Elegast den Dam)

Het Antwerpen van mannelijke en transgender sekswerkers

11.15-12.45 uur | Vertrek inkomhal

Boysproject neemt je mee op tocht door de verborgen wereld van mannelijke en transgender sekswerkers in Antwerpen. Het is een deelwerking van CAW Antwerpen die via straathoekwerk, online outreach en een drop-in inloopcentrum contact maakt met een moeilijk te bereiken en hyperdiverse doelgroep. Alias, een gelijkaardige praktijk uit Brussel, wandelt mee. Ga met ons mee langs enkele vindplaatsen in de omgeving van het station, ontdek hoe sekswerk in de stad doorheen de jaren is veranderd en bezoek de drop-in ruimte.

Locaties: omgeving Centraal Station Antwerpen, drop-in centrum Boysproject

Organisatoren: Jasper Kerremans (CAW Antwerpen), Sanne Peeters (CAW Antwerpen) en Saar Serrien (CAW Antwerpen)

Thuis op straat

11.15-12.45 uur | Vertrek inkomhal

Verschillende straten en pleinen in Antwerpen Noord zijn plaatsen waar mensen in precaire leefomstandigheden een plek vinden. Soms als vervanging van hun woonkamer, soms als ontmoetingsplaats en soms als verblijf tussen dag- en nachtopvang.  Free Clinic neemt je samen met straatverpleegkundigen uit Hasselt mee om te tonen hoe verschillende vormen van sociaal werk deze mensen vanuit een welzijnsperspectief benaderen.

Locaties: omgeving Sint-Jansplein en De Coninckplein

Organisatoren: Tino Ruyters (Free Clinic), Awouters Ilvie (Wit-Gele Kruis) en Ivo Todts (Wit-Gele Kruis)

Leegstand met potentieel

11.15-12.45 uur | Vertrek inkomhal

Hoe kunnen we leegstand inzetten om ruimte te maken voor sociaal-cultureel werk? Commons Lab neemt je mee langs een aantal van hun initiatieven in Antwerpen Noord. Toestand uit Brussel wandelt mee om te vertellen hoe zij die werking in hun eigen stad zien. 

Ontdek hoe zij onderbenutte (publieke) ruimtes heractiveren door de ontwikkeling van een sociaal-culturele dynamiek, die laagdrempelig en inclusief is. Hoe ze burgers hierbij betrekken. En hoe burgercollectieven hierin samenwerken met het beleid.

Locaties: Antwerpen Noord, de Verborgen Kloostertuin, Spilkiekes, Fundament 2060

Organisatoren: Koen Wynants (Commons Lab) en Bie Van Craeynest (Toestand)

12.45-14.45 uur

De andere kant van sociaal wonen

12.45-14.30 uur | Vertrek inkomhal

Dat er sociaal assistenten zijn die zich bekommeren om de persoonlijke problemen van de sociale huurders wist je misschien al. Maar wist je ook dat er bij Woonhaven Antwerpen projectmedewerkers zijn die werken aan de collectieve leefbaarheid? Ontdek hoe leefbaarheidsmedewerkers zich in een zeer diverse context inzetten voor het aangenaam samen leven van de huurders. 

Een leefbaarheidsmedewerker kan dat natuurlijk niet alleen. Tijdens de wandeling maak je ook kennis met een paar vrijwilligers en andere organisaties waar we mee samen werken in Antwerpen Noord. Onderweg spreken we bijvoorbeeld met vrijwilligers van een samentuin en een Jeugdwerker van Kras.

Locaties: sociale woonblokken Seefhoek (Geelhandplaats, Jos Verhelstplein, Stuivenbergcomplex en Van Kerckhovenstraat)

Organisatoren: Rachelle Brouns (Woonhaven) en Glen Smets (Woonhaven)

Antwerpse jongeren durven dromen

12.45-14.30 uur | Vertrek inkomhal

Antwerpse jongeren verzetten zich tegen polarisatie. Platform J100 neemt je mee naar Park Spoor Oost waar deze jongeren hun Droomhut bouwden: een ontmoetingsplek waar ze met elkaar en met beleidsmakers in dialoog kunnen gaan. De jeugdwerkers en jongeren van J100 vertellen over wat hen drijft en hoe zij zich binnen deze politiserende jeugdwerkpraktijk engageren.

Locaties: Park Spoor Oost

Toegankelijkheid: deze wandeling verplaatst zich deels via het openbaar vervoer

Organisatoren: Filip Balthau (JES), Ahmed Aoulad (Samen Op Straat - SAAMO) Fatiha Oyatto (JES), Mahmoud Aoulad Abdellah (JES) en Gert Baetens (Kras Jeugdwerk)

Praten helpt

12.45-14.30 uur | Vertrek inkomhal

Young FENIX doorbreekt de taboe rond mentaal welzijn en verlaagt de drempel voor jongeren om hulp te zoeken. Ze werken diverssensitief en intersectioneel, waardoor jongeren bij hen een veilige plaats vinden om te praten over onderwerpen als racisme. Wat is de impact daarvan op hun mentaal welzijn? Hoe gaan ze daarmee om? Die veilige plaats om te praten vinden jongeren online of telefonisch, maar ook via straattherapeuten die outreachend werken. Ga mee op bezoek bij Young FENIX en ontdek hoe zij jongeren aan de praat krijgen.

Locaties: kantoor Young FENIX Turnhoutsebaan

Toegankelijkheid: deze wandeling verplaatst zich deels via het openbaar vervoer

Organisatoren: Khalid El Hatri (Young FENIX) , João Henrique Gomes da Silva (Young FENIX) en Annabel Rolloos (Young FENIX)

Vrijwilligerswerk werkt!

12.45-14.30 uur | Vertrek inkomhal

Hoe werk je succesvol samen met vrijwilligers? Niet elke vrijwilliger is hetzelfde en niet elke organisatie zet vrijwilligers op dezelfde manier in. Daarnaast werken organisaties meer en meer samen met partners vanuit de overheid, de markt en het middenveld. Deze hybridisering van het sociaal werk verloopt niet altijd vlekkeloos, maar biedt wel heel wat kansen.

Tijdens deze wandeling met armen ArmenTekort uit Antwerpen en het Brusselse Kenniscentrum WWZ, leer je hoe het sociaal werk succesvol gebruik maakt van hybride samenwerkingen.

Locaties: kantoren ArmenTekort

Organisatoren: Joachim Vanheusden (Kenniscentrum WWZ), Theo Vaes (ArmenTekort), Els Nolf (Kenniscentrum WWZ) en Arts Joeri (ArmenTekort)

Onzichtbaar Antwerpen

12.45-14.30 uur | Vertrek inkomhal

Ben je benieuwd naar hoe Antwerpen ervaren wordt door mensen zonder wettig verblijf? Tijdens een door hen ontworpen wandeling ontdek je waar ze zich ontspannen, waar ze mensen ontmoeten, waar ze zich thuis voelen, waar ze hulp krijgen, en nog veel meer. De mensen zonder wettig verblijf nemen je mee op een wandeltocht door het toeristische hart van Antwerpen, maar dan op een andere manier en met een ander verhaal. Samen kijken we met nieuwe ogen naar de stad en wordt het onzichtbare zichtbaar. De wandeling werd ontworpen in samenwerking met Filet Divers (een vereniging ondersteund door Bond Zonder Naam) in het kader van Gastvrij Antwerpen 2021.

Locaties: centrum Antwerpen

Toegankelijkheid: voor deze wandeling heb je een smartphone en oortjes/koptelefoon nodig, deze neem je zelf mee

Organisatoren: Olivier Forges (Pax Christi) en Nele De Cock (Pax Christi)

De geschiedenis van Antwerps sociaal werk

12.45-14.30 uur | Vertrek inkomhal

Neem een duik in de geschiedenis van de zorg voor armen in de Antwerpse binnenstad. Van het Maagdenhuis waar weesmeisjes werden opgevangen, tot het oudste ziekenhuis van Antwerpen op het Elzenveld: de geschiedenis van het sociaal werk ligt in het centrum recht onder je neus. Niet veel mensen staan daar nog bij stil, maar jij op deze wandeling wel. 

Locaties: historisch centrum van Antwerpen

Toegankelijkheid: deze wandeling verplaatst zich deels via het openbaar vervoer 

Organisatoren: Wim Verzelen (Canon Sociaal Werk)

Nabijheid in een doorgangswijk (fietstocht)

12.45-14.30 uur | Vertrek inkomhal

Antwerpen-Noord is een doorgangswijk. Bewoners komen en gaan. Hoe kan sociaal werk in zo’n wijk nabij zijn?  Drink een koffie bij SAAMO De Wijk, terwijl hun werking volop bezig is. Vrijwilligers en buurtwerkers vertellen over lokale samenwerkingen, vindplaatsgericht werken, hoe ze de buurt betrekken bij politisering rond digitale inclusie en duurzaam werk. Ondertussen wandelen bezoekers uit de buurt binnen voor het buurtwerk of voor het Huis van het Kind.
 
Locaties: buurtwerk SAAMO De Wijk
 
Toegankelijkheid: deze wandeling is deels een fietstocht. Fietsen worden voorzien.
 
Organisatoren: Belinda Boateng (SAAMO) en Marleen Janssens (SAAMO)

15.00-16.00 uur

Samen maken wij de samenleving

15.00-16.00 uur | Vertrek inkomhal

Sociaal-culturele verenigingen maken de samenleving mee. Zij voeren laagdrempelige activiteiten gericht op educatie, ontmoeting, ontspanning en solidariteit. Het Internationaal Comité brengt sociaal-culturele organisaties samen om vanuit hun sterktes aan een  inclusieve samenleving te werken. Wandel mee langs een aantal praktijken die lokaal het verschil maken.

Locaties: Buurthuis deBuurt, Bib Permeke, de Kerk van het Heilig Hart van Jezus en Pax-Christi Vlaanderen

Organisatoren: Willy Musitu (Internationaal Comité), Galina Matushina (Internationaal Comité) en Hulnara Khaynus (Internationaal Comité)

Samenwerken rond 1 gezin

15.00-16.00 uur | Vertrek inkomhal

Hoe werkt 1 Gezin 1 Plan nu eigenlijk? Wat kan een gezin verwachten, van hun aanmelding tot aan de opmaak van het gezinsplan? 1 Gezin 1 Plan Groot Antwerpen neemt je aan de hand van concrete casussen mee door hun werking.

Locaties: VAC Antwerpen

Organisatoren: Marijke Cassiers (1 Gezin 1 Plan Groot Antwerpen)

Starten met cultuursensitief beleid?

15.00-16.00 uur | Vertrek inkomhal

Hoe ga je als zorg- en welzijnsorganisatie om met superdiversiteit bij je cliënten? Hoe speel je met je aanbod in op etnisch-culturele diversiteit? Maak kennis met de Reflectietool ‘Bouwen aan cultuursensitieve zorg’ bij Atlas Antwerpen en ontdek hoe je deze tool kan inzetten binnen jouw eigen organisatie. 

Locaties: Kantoren Atlas Inburgering & Integratie

Organisatoren: Kundan Khatri Chhetri (Atlas Inburgering & Integratie) en Ilhame Amiri (Atlas Inburgering & Integratie)

Dokters van de Wereld, om de hoek

15.00-16.00 uur | Vertrek inkomhal

Wandel met Dokters van de Wereld mee naar Antwerpen-Noord, een levendige aankomstwijk, waar niet iedereen de weg naar zorg even makkelijk vindt. Onze sociaal werkers brengen hen in verbinding met hulpverlening. Ze begeleiden mensen die verschillende kwetsbaarheden combineren naar de reguliere zorg, of zij kunnen terecht bij een vrijwillig arts van Dokters van de Wereld, en zorgen dat mensen ook na doorverwijzing niet steeds opnieuw hun verhaal moeten doen. Ook wie geïsoleerd raakt middenin deze drukke wijk, wordt niet vergeten: via een samenwerking met o.a. Community Health Workers die outreachend werken, blijft niemand achter.

Locaties: Antwerpen Noord

Organisatoren: Ellen Verryt (Dokters van de Wereld)

Live: sessies

Bekijk het programma

Online: sessies

Bekijk het programma