VIPA voorziet een gratis energiescan of energieaudit op maat. Ervaren energiespecialisten bekijken daarbij hoe gebouwen energie-efficiënter kunnen worden. Aangezien 2030 in verbouwingscontext reeds morgen is, worden vanaf 2024 de energiescans uit het aanbod gehaald.

Wat is een energieaudit?
Een energieaudit doet een analyse en stelt maatregelen voor om de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen (koolstofneutraal tegen 2045-2050). Als voorziening hebt u zelf de keuze tussen deze opties. Vind meer details hierover in de rubriek 'Veelgestelde vragen'.

Voor energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd boven de 5 jaar voorziet het VIPA klimaatsubsidies. Energiebesparende maatregelen, ongeacht hun terugverdientijd, kunnen in aanmerking komen voor een renteloze energielening. Voor projecten van een zekere schaal kan een Onderhoud en Energieprestatiecontract (OEPC) interessant zijn. 

Voor wie?

Elke rechtspersoon die erkend of vergund is of die voldoet aan de wettelijke voorwaarden om zorg- en dienstverlening te organiseren in het kader van de persoonsgebonden aangelegenheden kan een energiescan aanvragen.

Komen niet in aanmerking:

 • organisaties erkend door de afdeling Beleidscoördinatie als begeleider van arbeidsmatige activiteiten (bv. kringloopbedrijven, maatwerkbedrijven, beschutte en sociale werkplaatsen, …)
 • kinderopvanginitiatieven die de opvang in een eigen woning organiseren
 • privépraktijken van huisartsen, tandartsen…
 • niet erkende seniorenwoningen.

Uitvoeringsvoorwaarden?

 • De aanvrager vraagt voor minstens 1 gebouw een energieaudit aan
 • De energieaudit gebeurt voor het hele bestaande gebouw
 • De aanvrager realiseert de klimaatmaatregelen met een terugverdientijd van maximum 5 jaar, ten laatste 3 jaar na de oplevering van de energieaudit, behalve als hij n.a.v. de energieaudit beslist om het gebouw binnen de 5 jaar na de oplevering van de energieaudit af te breken.
 • Na de realisatie van de klimaatmaatregelen met een terugverdientijd van maximum 5 jaar, blijft het gebouw voldoen aan de wettelijke voorwaarden om zorg- en dienstverlening te organiseren
 • Als de aanvrager een onderneming is, dan mag hij niet meer de-minimissteun ontvangen dan de regeling voor de-minimissteun aan ondernemingen belast met diensten van algemeen economisch belang toelaat
 • Als de aanvrager de maatregelen met een terugverdientijd van maximum 5 jaar niet binnen de 3 jaar realiseert, kan het VIPA de kostprijs van de betrokken energieaudit terugvorderen.

Output?

 • Een dynamisch actieplan met voorgestelde energiebesparende maatregelen, met een bijbehorende terugverdientijd, CO2 reductie, …
 • Een overzicht van maatregelen in Terra, met directe link naar aanvraagmogelijkheid klimaatsubsidies en renteloze energieleningen.
 • Mogelijkheid om dit actieplan zelf aan te passen; de investeringskosten en besparingen worden automatisch berekend.

Welke kosten komen in aanmerking?

Gefinancierd door het VIPA, onder instapvoorwaarden van de one-stop-shop en de uitvoeringsvoorwaarden.

Heeft u al een energiescan laten uitvoeren en zou u graag een nieuwe audit laten uitvoeren. Het VIPA komt opnieuw tussen in deze kost onder bepaalde voorwaarden.

Voor Nederlandstalige welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in Brussel

Nederlandstalige Brusselse vzw’s kunnen voor hun gratis energieaudit en verdere begeleiding ook terecht bij BRUXEO. BRUXEO heeft een energiedienst die Brusselse vzw’s gratis begeleidt om stappen te zetten naar een energiezuiniger gebouw. Ze helpen met de uitvoering van energiebesparende werken, met acties om het personeel en begunstigden te sensibiliseren en geven advies rond financiering.

De maatregelen uit een energiediagnose van BRUXEO worden ingeladen in het TERRA-platform, net als bij een energieaudit van het VEB. Van hieruit kunnen voorzieningen dan ook de klimaatsubsidies en renteloze leningen aanvragen.

Meer informatie hierover: