U komt als zorgvoorziening in aanmerking voor VIPA-klimaatsubsidies of een renteloze energielening als u voor uw gebouwen een energiescan- of -audit heeft laten uitvoeren.  U kunt deze financiële ondersteuning gebruiken om energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren of om een energieprestatiecontract te laten opmaken.  Het VIPA voorziet deze ondersteuning om samen met u tot een energie-efficiënt gebouwenpark te komen en om zo de toekomstige energiekost te reduceren. Daarnaast zijn er nog andere financiële ondersteuningsmogelijk-heden waar u mogelijk recht op heeft, afhankelijk van de aard van de werken, het type gebouw en het type investering. 

2024: meer subsidiemogelijkheden

Dit jaar is een unieke kans om uw energiebesparende maatregelen te financieren.
18 miljoen euro aan Europese REPowerEU-middelen hebben we over de periode van 2024-2025 ter beschikking. Met de REPowerEU-middelen kan je subsidies krijgen voor PV-panelen (zonnepanelen), aanpassing van uw verlichting (relighting), windmolens en andere maatregelen waarvoor tot nu toe geen VIPA-subsidies beschikbaar waren. 

Hieronder vindt u een overzicht van alle oproepen die het komende jaar zullen gebeuren.

  FONDSEN
2024 Klimaatsubsidies VIPA - Vlaams Klimaatfonds Klimaatsubsidies VIPA - REPowerEU Renteloze energielening VIPA
Budget 14 miljoen euro 18 miljoen euro 79 miljoen euro
Timing oproepen Voorjaar: deadline 19/04/2024
Najaar
voorjaar
2e oproep i.f.v. budget
voorjaar
najaar
Maatregelen      
Terugverdientijd <= 5 jaar NEE NEE JA
Terugverdientijd > 5 jaar JA JA JA
Fossiel      
eenvoudig dossier JA* NEE NEE
uitgebreid dossier NEE NEE NEE
elektrificatie (PV, wind, relighting) NEE JA JA**
Deadline uitvoering investering 5 jaar na goedkeuring 30 juni 2026 2 jaar toezegging
Combineerbaarheid Onderlinge combineerbaarheid klimaatsubsidies niet mogelijk ten behoeve van dezelfde investeringskosten
Onderlinge combineerbaarheid klimaatsubsidies en renteloze energielening wel mogelijk ten behoeve van dezelfde investeringskosten

* VIPA adviseert om dit goed af te wegen binnen het langetermijnperspectief. Staat deze keuze geen andere technische maatregelen in de weg en bereid ik me hierbij voldoende voor op % hernieuwbare energieopwekking tegen 2050, mede rekening houdend met gangbare afschrijvingstermijnen
** Vraag eerst klimaatsubsidies REPowerEU aan
Uitzondering: reeds financieringstoezegging - werken nog niet uitgevoerd => oproep REpowerEU: mogelijkheid om subsidies aan te vragen - herberekening toezegging