‘Het Actieplan Duurzaam Ondernemen geeft aan welke impact een voorziening vandaag heeft op het klimaat en welke stappen ze kan zetten om deze impact te verlagen’ 

Dit Actieplan Duurzaam Ondernemen (voorheen 'klimaatvisieplan') vormt 1 van de 13 klimaatengagementen waaronder de sector in 2017 zijn schouders heeft gezet. Sinds eind 2020 kunnen de voorzieningen hiermee aan de slag om zo ook op organisatieniveau hun klimaatimpact te evalueren. Naast dit engagement is ook afgesproken dat elke voorziening een personeelslid aanduidt als duurzaamheidsmedewerker (voorheen 'klimaatverantwoordelijke'). De term 'klimaatvisieplan' is als overkoepelende term vervangen door 'Actieplan Duurzaam Ondernemen'. Dit omdat het klimaatvisieplan, naast de SUSTACARE en de ECG-matrix, slechts 1 van de 3 mogelijke meetinstrumenten is om met het 'Actieplan Duurzaam Ondernemen' aan de slag te gaan. 

Ga aan de slag met het meetinstrument dat het best bij uw voorziening past. De meetinstrumenten zijn opgebouwd vanuit een methodiek van continue verbetering: u kijkt naar wat er reeds gebeurt binnen uw organisatie, vervolgens zet u in op wat u beter wilt doen. De instrumenten begeleiden u doorheen de verschillende stappen van een mogelijk verbeteringsproces. Met de SUSTACARE en ECG kunt u werk maken van een globaal duurzaamheidsbeleid van uw organisatie, het klimaatvisieplan biedt een zeer praktische hands-on aanpak met een focus op de reductie van de CO2-emissies van uw organisatie.

  Gebouw gebouw + omgeving Organisatie
Energie-efficiëntie Energiescan    
Klimaatimpact     Klimaatvisieplan
Integrale duurzaamheid   GRO ECG - SUSTACARE

Als u nog bijkomende vragen heeft, kunt u een bericht sturen naar klimaat.vipa@vlaanderen.be of contact opnemen met ir. Thomas Feys op 0492-34 61 12.
Meer info vindt u ook in de toelichting 'Zorg voor het klimaat. Duurzame zorginfrastructuur met VIPA', die Thomas Feys (vanaf 30:39) op 30/03/2021 gaf op het congres 'Klimaat in de zorg' van ZORG.TECH.