Naast een goede binnenluchtkwaliteit is het garanderen van een goed zomercomfort ook een belangrijk aandachtspunt binnen een gezond binnenmilieu. We willen hiermee tegemoet komen aan de uitdagingen van de toekomstige langere intensievere hittegolven. Met deze optie wordt dit verbeterd. Maatregelen die zomercomfort maximaliseren, zonder/met minimale extra energievraag (actieve koeling pas als laatst mogelijke stap) worden uitgewerkt.

De optie zomercomfort zal beschikbaar zijn vanaf voorjaar 2024. Voorzieningen die voor hun gebouw deze optie wensen mee te nemen, kunnen de aanvraag van de energiescan of -audit met optie zomercomfort nu reeds al indienen, maar de energiescan of -audit + bijhorende zomercomfortanalyse (en eventueel andere opties) zullen dan pas in het voorjaar van 2024 worden aangevat.

Uitvoeringsvoorwaarden?

  • De zomercomfortanalyse kan enkel aangevraagd worden in combinatie met een energiescan of energieaudit.
  • De aanvrager vraagt voor minstens 1 gebouw een zomercomfortanalyse aan
  • De zomercomfortanalyse gebeurt voor het hele bestaande gebouw
  • De aanvrager realiseert de klimaatmaatregelen met een terugverdientijd van maximum 5 jaar, ten laatste 3 jaar na de oplevering van de energiescan, behalve als hij n.a.v. de zomercomfortanalyse beslist om het gebouw binnen de 5 jaar na de oplevering van de zomercomfortanalyse af te breken.
  • Na de realisatie van de klimaatmaatregelen met een terugverdientijd van maximum 5 jaar, blijft het gebouw voldoen aan de wettelijke voorwaarden om zorg- en dienstverlening te organiseren
  • Als de aanvrager een onderneming is, dan mag hij niet meer de-minimissteun ontvangen dan de regeling voor de-minimissteun aan ondernemingen belast met diensten van algemeen economisch belang toelaat
  • Als de aanvrager de maatregelen met een terugverdientijd van maximum 5 jaar niet binnen de 3 jaar realiseert, kan het VIPA de kostprijs van de betrokken zomercomfortanalyse terugvorderen.

Output? 

Concreet advies en een overzicht van de maatregelen in TERRA, met aanduiding van terugverdientijden.