Op 12 januari 2017 werden 13 klimaatengagementen ondertekend door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, samen met acht koepelorganisaties, het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De sector streeft in deze engagementen naar een jaarlijkse energiebesparing van 2,09%. Om deze doelstelling te realiseren voorziet het VIPA middelen en ondersteuning.

Energiescans

Voor wie? Wat houdt het in?

Klimaatsubsidies

Welke subsidies? Voor wie? Hoe aanvragen?

Hernieuwbare energie

Vind de passende oplossing voor uw voorziening!

Klimaatvisieplan

Uw plan om het effect van uw voorziening op het klimaat te verlagen