De gevangenis is een bijzondere werkplek. Voor de medewerkers die actief zijn binnen de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel voorzien we dan ook in specifieke vorming en ondersteuning, afgestemd op deze specifieke context en doelgroep.
De Werkgroep Vorming en Ondersteuning (WEVO) van de gemengde commissie is hiervoor verantwoordelijk.

De WEVO tracht zoveel mogelijk vorming op maat te organiseren. Informatie over dit aanbod, maar ook over ruimer vormingsaanbod voor medewerkers in de gevangenissen, krijg je via de nieuwsbrief van Klasbak: de ‘Bakberichten’.

Hieronder vind je meer informatie over het vormingsaanbod dat de WEVO organiseert. Het concrete programma en de inschrijvingslink volgt!  

Het volledige vormingsaanbod voor 2020 zal in het najaar bekend gemaakt worden.

Geplande vormingen

  • Vorming voor leden van het coördinatieteam - omgaan met moeilijke situaties - oktober/november 2019
  • Introductiecursus voor nieuwe medewerkers - februari 2020
  • Vorming rond armoede voor medewerkers hulp- en dienstverlening aan gedetineerden - maart 2020

 

Voor wie?

Alle medewerkers die hulp- en dienstverlening aanbieden binnen de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel.

Prijs

De vormingen van de WEVO worden gratis aangeboden. Indien je zonder verwittiging vooraf niet komt opdagen, rekenen we echter wel een administratiekost van 50 euro aan.

Contact

Met algemene vragen met betrekking tot het WEVO-aanbod kun je terecht bij Karen De Win.